فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

شهرستان زرقان

به ریاست فرماندار؛

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان به ریاست فرماندار زرقان و با حضور اعضای انجمن کتابخانه های زرقان و لپویی برگزار گردید.

به گزارش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان؛ اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان به ریاست محمد اسداللهی فرماندار زرقان و با حضور وحید محیط رییس اداره همکاری‌ها و مشارکت‌های اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس،  محمد محمدی سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و اعضای   حقوقی و حقیقی انجمن کتابخانه های زرقان و لپویی برگزار گردید .
 
در ابتدای جلسه وحید محیط رییس اداره همکاریها و مشارکتهای اداره کل استان ، در مورد وظایف و چارچوب انجمن شهرستان توضیح داد .
 
سپس محمد محمدی سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های سطح شهرستان و فعالیتهای فرهنگی انجام گرفته در سال جاری،  استقرار اداره کتابخانه های عمومی و پرداخت نیم درصد سهم اداره کتابخانه های عمومی توسط شهرداری‌ها را ضروری دانست.
 
  در پایان همچنین صاحبان امضا انجمن کتابخانه لپوئی تعیین شد.