فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

شهرستان زرقان

به ریاست معاون فرماندار،

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان در سال جاری برگزار شد

به گزارش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان، اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان در سال جاری به ریاست نادر ضیائی معاون فرماندار و با حضور احمد جعفری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد محمدی سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و سایر اعضای حقوقی و حقیقی انجمن کتابخانه های زرقان و لپویی در محل فرمانداری برگزار شد .
 
    در ابتدای این نشست نادر ضیائی معاون فرماندار ضمن تاکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی  خواستار همکاری دستگاهها و اعضای انجمن در ارتقای این حوزه در سطح شهرستان شد.
 
سپس محمد محمدی سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زرقان ضمن ارائه گزارشی از استقرار اداره کتابخانه های عمومی شهرستان  در خصوص ضرورت اجرای طرح پیک دانایی توضیحاتی ارائه داد.
 
در ادامه مصوب شد در خصوص امنیت کتابخانه ها، بررسی میدانی از طریق بازدید معاونت فرماندار به همراه رئیس اداره کتابخانه های شهرستان و نماینده نیروی انتظامی  انجام پذیرد و اقدامات لازم در این باره انجام گیرد. جزئیات طرح پیک دانایی با مدیریت اداره کتابخانه های عمومی با تاکید بر افرادی که قادر به مراجعه به کتابخانه نیستند، در کتابخانه شهدای گمنام زرقان و حافظ لپویی اجرا گردید و شهرداریهای دو شهر زرقان و لپوئی از طریق مساعدت در  پرداخت هزینه های پیک به صورت نقدی، در این امر مشارکت داشته باشند.
 
در پایان این نشست احکام اعضای حقیقی تقدیم گردید.