منو1
Untitled

نشست گلستان خوانی در کتابخانه شهید محمد علی پور دهنو لامرد دومین جلسه گلستان خوانی در کتابخانه شهید محمد علی پور برگزار شد. در این جلسه هر یک از کودکان حکایت های گلستان را روان خوانی کردند، سپس آقای احمد علی پور استاد ادبیات نحوه روان خوانی و صحیح گلستان خوانی را به کودکان آموزش داد. هدف از این کلاس آشنایی کودکان با ادبیات کهن ایران، تقویت فن سخنوری، تقویت هویت ملی، افزایش اعتماد به نفس کودکان است که به صورت هفتگی در روزهای شنبه در کتابخانه شهید محمد علی پور دهنو برگزار خواهد شد.
بيشتر
 [PageVisit]