منو1
Untitled
اهدای تحقیق مدرسه ای دانش آموزان به کتابخانه دشتک ابرج دانش آموزان کلاس هفتم روستای دشتک ابرج مرودشت به همراه معلم مدرسه با حضور در کتابخانه عمومی دشتک ابرج، تحقیقات علمی خود را به کتابخانه اهدا کردند. در این دیدار توضیحاتی درباره چگونگی عضویت و امانت و قوانین کتابخانه به دانش آموزان داده شد و پس از آن دانش آموزان تحقیقات علمی خود درباره افسردگی,ا سترس, بی خوابی و پرخاشگری را برای استفاده دوستان خود به کتابخانه اهدا کردند.
بيشتر
 [PageVisit]