منو1
Untitled

برگزاری مسابقه خلاصه نویسی و قصه گویی در کتابخانه عمومی کوه سبز مرودشت

کتابخانه عمومی کوه سبز شهرستان مرودشت، در هفته اول دی ماه مسابقه خلاصه نویسی، قصه خوانی و جمع خوانی را برگزار کرد. درابتدا داستانی از کتاب « 365 قصه برای 365 روز سال» قصه گویی شد، سپس کودکان خلاصه داستان را در مسابقه ای خلاصه نویسی کردند، در ادامه جمع خوانی نیز صورت گرفت.

بيشتر
 [PageVisit]