منو1
Untitled


کتابخانه شهید علی برات برنده مرودشت یاد و نام سردار شهید را زنده نگه داشت

به گزارش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مرودشت، در روز سه شنبه 16 دی کتابدار کتابخانه در مدرسه ابتدایی شهید رستگار حضور یافت و توضیحاتی درباره فعالیتها و زحمات شبانه روزی این سردار بزرگ برای آشنایی بیشترکودکان به آنان داده شد، سپس کودکان در مسابقه جمله نویسی با موضوع شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند.  همچنین میز تعزیت به مناسبت شهادت سردار با همکاری کودکان در مدرسه برپا شد.

بيشتر
 [PageVisit]