منو1
Untitled
اهدای اسباب بازی به بخش کودک کتابخانه عمومی ابوذر کتکی ارسنجان

خیر دوستدار کتاب ارسنجانی تعدادی اسباب بازی را به ارزش یک میلون و پانصد هزار ریال به بخش کودک کتابخانه عمومی ابوذر کتکی اهدا کرد. به گفته کتابدار این کتابخانه، اهدای این وسایل سبب علاقه بیشتر کودکان روستا به حضور در کتابخانه و افزایش اعضا شده است.

بيشتر
 [PageVisit]