منو1
Untitled

بازدید نوسوادان داراب ازکتابخانه‌ عمومی آیت الله یحیی انصاری

به مناسبت هفته‌ نهضت سوادآموزی، نوسوادان به همراه مربیان آموزشی ازکتابخانه آیت الله یحیی انصاری بازدید کردند. دراین بازدید نوسوادان با بخش های مختلف کتابخانه آشنا شدند؛ همچنین در خصوص نحوه جستجوی کتاب، خدمات مرجع، نحوه‌ عضویت، انواع خدمات و انواع منابع درکتابخانه توضیحاتی ارائه شد. در پایان 25 نفر از نوسوادان و مربیان آموزشی عضوکتابخانه عمومی یحیی انصاری داراب شدند.

بيشتر
 [PageVisit]