منو1
Untitled

بازدید مسئولین شهر از کتابخانه عمومی ابن سینا ارد

 همزمان با روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار، روح الله جمالی شهردار  ارد و نگهدار قاسمی رئیس شورای شهر و دیگر مسئولین شهر از کتابخانه ابن سینا بازدید کردند. همچنین نشستی در محل کتابخانه به منظور بررسی ترویج فرهنگ کتابخوانی و مشکلات کتابخانه برگزار شد؛ شهردار ارد نیز ابراز امیدواری کرد که در آینده با همکاری در حوزه فرهنگ کتابخوانی، شاهد پیشرفت شهر در این زمینه باشیم.

بيشتر
 [PageVisit]