منو1
Untitled

بازدید نوسوادان از کتابخانه عمومی ارسنجان به مناسبت هفته سوادآموزی به مناسبت هفته نهضت سوادآموزی، آموزشیاران و مربیان نهضت از کتابخانه عمومی ملا محمد شفیع ارسنجانی بازدید کرده و با قسمت های مختلف کتابخانه و نحوه عضو یت و امانت کتاب آشنا شدند؛ در این دیدار همچنین چهل نفر از نوسوادان عضو این کتابخانه شدند.
بيشتر
 [PageVisit]