منو1
Untitled
برگزاری نشست هفتگی مطالعاتی «آدینه» در کتابخانه عمومی آیت الله نسابه نشست هفتگی مطالعاتی «آدینه» کتابخانه عمومی آیت الله نسابه زرین دشت روز پنج شنبه 13 تیرماه با معرفی کتاب «راز حافظ» نوشته مهدی محسنی برگزار شد. شعرخوانی شاعران انجمن و گفت و گو درباره ویژگی های شعر همچون وزن و قافیه از دیگر برنامه های این دیدار بود
بيشتر
 [PageVisit]