منو1
Untitled
نشست انجمن کتابخوانی صفحه با معرفی سه کتاب در زرین دشت

 انجمن کتابخوانی صفحه کتابخانه عمومی آیت الله نسابه شهر حاجی آباد زرین دشت، روز پنج شنبه 23 خردادماه با معرفی سه کتاب برگزار شد. در این دیدار ابوذر بهروزی، کتاب «زندگی در پیش رو» اثر رومن گاری، رضا معصومی، کتاب «دفترچه خاطرات فراموشی و مقالات دیگر» نوشته محمود قائد و محسن توکل، کتاب «شب ژنرال ها» به قلم خسرو معتضد را معرفی کردند.

بيشتر
 [PageVisit]