منو1
Untitled

همدلی اعضای کتابخانه عمومی کودکان شقایق شیراز با کودکان فلسطین

همزمان با 9 مهر روز همدلی با  کودکان فلسطینی، کودکان در کتابخانه عمومی کودکان شقایق نقاشی کشیدند. نقش هایی در حمایت از قدس و پرچم فلسطین برای اینکه بدانند بنی آدم اعضای یکدیگرند. سپس کودکان با زبانی ساده با رنج های یک کودک فلسطینی آشنا شدند.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 673