منو1
Untitled
سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی

سمینار زن کتاب سواد زندگی
1397/12/11 شنبه گزارش تصویری سمینار ملی «زن، کتاب، سواد زندگی» در شیراز سمینار ملی با موضوع بانوان و کتاب در روزهای 7 و 8 اسفندماه به میزبانی شهر شیراز برگزار شد.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 300