منو1
Untitled
13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان
1397/8/13 يكشنبه گزارش تصویری نمایی از برنامه های کتابخوانی ویژه دانش آموزان در استان فارس گرامیداشت مقام دانش آموز مناسبتی است که در برنامه ریزی کتابخانه ها عمومی تنها به سیزدهمین روز آبان خلاصه نمی شود؛ زیرا سنگرهای امن کتابخانه های عمومی با نظر به رسالت خود، در تمامی روزهای سال برای دانش آموزان آغوش گشوده و به استقبال برنامه کتابخوانی در مدارس می روند.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 206