منو1
Untitled
کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم

کتابخانه گردی در جهرم
1397/12/20 دوشنبه به روایت تصویر(4) اجرای طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی میرزانصیرجهرمی فارس طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی میرزانصیرجهرمی 19 اسفندماه با همراهی مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس و فرماندار جهرم برگزار شد.  
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 237