منو1
Untitled


بسیجیان شهرستان جهرم میزبان نشست دانایی شدند بسیجیان گردان امام حسین (ع) شهرستان جهرم در گردهمایی صمیمانه خود این بار مهمانانی از جنس دانایی داشتند. در این نشست که به همت اداره کتابخانه های شهرستان جهرم برگزار شد، امیرحسین جعفری، رضا مصلی نژاد، علی مصلی نژاد، امیرحسین قناعتیان و محمد حسین پیرایش دوستانشان را به محفل دانایی کتاب های «گردان ابوذر»، «ابراهیم یک ایل بود»، «فیلم بردار بهشت»، «جشن پتو» و «خاکی ترین فرمانده» کردند.
بيشتر
 [PageVisit]