منو1
Untitled
يكشنبه 9 دي 1397

جدول برنامه های کتابخانه های عمومی فارس

هفته دوم دی 1397

 

فارس

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی ابوریحان شیراز

کارگاه نقاشی و طراحی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی ابوریحان شیراز

نمایشگلاه خلاقیت با استفاده از برگ درختان

8 الی 13 دی

کتابخانه عمومی ابوریحان شیراز

نشست کتاب خوانِ مادر و کودک

13 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس روخوانی و حفظ قرآن كريم ویژه کودکان و نوجوانان

10دی  ساعت 16:30

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

جمع خوانی + قصه گویی

10دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس آموزش نقاشی

13دی  ساعت 11:45

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس آموزش ساخت کاردستی

13دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

قصه گویی و کتابخوانی

13دی  ساعت 10:30

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

شعر خوانی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی کودکان شقایق شیراز

تور فرزانگی

8 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی کودکان شقایق شیراز

کارگاه سواد اطلاعاتی

8 دی  ساعت 9:30

کتابخانه عمومی شهدای رحمت آباد زرقان شهرستان شیراز

قصه گویی + جمع خوانی ويژه کودکان و خردسالان

9 دی  ساعت 12

کتابخانه عمومی شهدای رحمت آباد زرقان شهرستان شیراز

شعرخوانی برای کودکان

11 دی  ساعت 12

کتابخانه عمومی سعدی شیراز

تور بازديد مدارس از كتابخانه

10 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی طاووسیه شیراز

جمع خوانی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی حجاب شیرازی شیراز

کلاس «کودک خلاق»

8 و10 و 12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی حجاب شیرازی شیراز

کلاس آموزش خط تحریری

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی حجاب شیرازی شیراز

نشست مطالعاتی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی شوریده شیرازی شیراز

کلاس آموزش نقاشی + قصه گویی

13دی  ساعت  11

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) زرقان شهرستان شیراز

نشست کتاب خوان مدرسه ای

10 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) زرقان شهرستان شیراز

نشست معرفی کتاب

10 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست انجمن ادبی با موضوع عصر شعر بصیرت

8 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست بصیرتی با همکاری بسیج دانش آموزی امام باقر(ع)

9 دی  ساعت10

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست کتاب خوان

11 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست معرفی کتاب «نقشه نقش بر آب»

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

ایستگاه نقاشی در بخش کودک + قصه گویی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری شهر اوز شهرستان لارستان

اجرای طرح تخیل گرایی با داستان

9 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری شهر اوز شهرستان لارستان

حلقه مطالعاتی ويژه فرهنگیان

11 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری شهر اوز شهرستان لارستان

نشست کتاب خوان ویژه اتباع خارجه (افاغنه)

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لار

کلاس «وقت بازیه»

9 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لار

اجرای طرح گردشگران کوچک

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لار

اجرای طرح خلاق کوچولو

8 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لار

اجرای طرح پرواز با کتاب

10 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لار

نشست کتاب خوان مدرسه ای

11 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لار

اجرای طرح طرح کوله کتاب مدارس

12 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی ایراهستان روستای کریشکی شهرستان لارستان

نشست ادبی با موضوع رودکی ویژه بزرگسالان

8 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی ایراهستان روستای کریشکی شهرستان لارستان

جمع خوانی + قصه گویی

10 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی معرفت عمادشهر لارستان

کلاس آموزش ساخت کاردستی

9 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی معرفت عمادشهر لارستان

نشست خلاصه گویی

11 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم شهرستان لارستان

کارگاه خلاقیت ویژه کودکان

9 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم شهرستان لارستان

نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان

10 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم شهرستان لارستان

نشست بلند خوانی کتاب «مهمان ابراهیم» از داستانهای جوامع الحکایات نوجوانان

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم شهرستان لارستان

نشست قصه گویی کتاب «آدامس چهارشنبه های خوشبختی» + کلاس نقاشی

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور

شهرستان لارستان

نشست معرفی کتاب «دو شاخه گل» + کلاس نقاشی کودکان

9 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور

شهرستان لارستان

مسابقه خوشنویسی

13 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور

شهرستان لارستان

تور بازديد دانش آموزي از كتابخانه

8 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم

شهرستان لارستان

اجرای طرح «کاوشگران کوچک»

11 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم

شهرستان لارستان

نشست بلند خوانیِ كتاب

10 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم

 شهرستان لارستان

کلاس آموزش ساخت کاردستی

9 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم

شهرستان لارستان

نشست کتاب خوان با موضوع پیامبر رحمت(ص)

8 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم

شهرستان لارستان

نشست خوانش داستان «باغچه کوچک»

12 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی گنج شایگان لار

ويژه برنامه «نهضت سوادآموزی»

8 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی گنج شایگان لار

نشست کتاب خوان

10 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی گنج شایگان لار

کلاس آموزش کاردستی با همکاری مدرسه هلال مهر

12 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز

شهرستان لارستان

اجرای طرح «مادر قصه گو»

9 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز

شهرستان لارستان

شاهنامه خوانی

10 دی  ساعت 18

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز

شهرستان لارستان

كلاس داستان نویسیِ خلاق

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی باغ نشاط لار

نشست کتاب خوان مدرسه ای

11 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی باغ نشاط لار

قصه گویی

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی باغ نشاط لار

تور بازديد از كتابخانه

10 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی باغ نشاط لار

مسابقه نقاشی

13 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی فردوس قلات بخش اوز شهرستان لارستان

قصه گویی و شعرخوانی

13 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) جهرم

کلاس طراحی و نقاشی

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) جهرم

کلاس خوشنویسی

11 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه خفری جهرم

نشست انجمن شعر

12 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه خفری جهرم

جمع خوانی

11 دی  ساعت 9

کتابخانه شهدای طاحونه روستای طاحونه جهرم

برگزاری مسابقه «دقت، سرعت، عمل»

 

8 دی  ساعت 16

 

کتابخانه شهدای طاحونه روستای طاحونه جهرم

کلاس آموزش نقاشی

 

10 دی  ساعت 16

کتابخانه شهدای طاحونه روستای طاحونه جهرم

نشست «حلقه گفتگو»

 

12 دی  ساعت 16

کتابخانه شهدای طاحونه روستای طاحونه جهرم

کلاس آموزش ساخت کاردستی

 

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) شهر پیر شهرستان زرین دشت

نشست کتاب خوان

12 دی  ساعت 19

کتابخانه عمومی آیت الله نسابه

شهر حاجی آباد شهرستان زرین دشت

قصه گویی

10 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی آیت الله نسابه

شهر حاجی آباد شهرستان زرین دشت

نشست کتاب خوان

13 دی  ساعت 19

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

نشست کتاب خوان با محوریت امر به معروف و نهی از منکر

9 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

اجرای نمایش «هفت خان رستم» با دانش آموزان مدرسه شهید امینی

10 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی قاضی بیضاوی شهر بیضا سپیدان

کارگاه فرزند پروری

10 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغادی شهر صغاد شهرستان آباده

حافظ خوانی

10 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغادی شهر صغاد شهرستان آباده

جلسه انجمن ادبی اورنگ

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای

شهرستان آباده

نشست کانون شعر شهریاری

9 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین شهرستان آباده

کلاس آموزش تجوید قرآن كريم

10 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین شهرستان آباده

کلاس آموزش طراحی با انگشتان

10 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین شهرستان آباده

کلاس آموزش ساخت کاردستی

11 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین شهرستان آباده

اجرای طرح با هم بخوانیم

10 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

حافظ خوانی

10 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

کارگاه خلاقیت ويژه کودکان

10 و 13 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

قصه گویی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری روستای حشمتیه شهرستان آباده

نشست گفتگوی آزاد ويژه زنان خانه دار

12 دی  ساعت 14

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری

روستای حشمتیه شهرستان آباده

اجرای طرح برنامه با هم بخوانیم

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری

روستای حشمتیه شهرستان آباده

کلاس پرورش خلاقیت

12 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهر صغاد شهرستان آباده

کلاس آموزش نقاشی و طراحی

12 دی  ساعت 14

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهر صغاد شهرستان آباده

نشست حلقه کتابخوانی

11 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهر صغاد شهرستان آباده

جمع خوانی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهر ایزدخواست شهرستان آباده

نشست «پیشنهادات خواندنی»

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهر ایزدخواست شهرستان آباده

اجرای طرح« فرصت خواندن»

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهر ایزدخواست شهرستان آباده

قصه گویی + كلاس نقاشی

12 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی

شهر سورمق شهرستان آباده

قصه گویی و خلاقیت ويژه خردسالان

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی

شهر سورمق شهرستان آباده

نشست روخوانی کتاب

9 دی  ساعت 9

کتابخانه ی عمومی یادگاران امام(ره)

شهر بهمن شهرستان آباده

جلسه انجمن ادبی

12 دی  ساعت 16

کتابخانه ی عمومی یادگاران امام(ره)

شهر بهمن شهرستان آباده

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

8، 10 و 12 دی  ساعت 15

کتابخانه ی عمومی یادگاران امام(ره)

شهر بهمن شهرستان آباده

کلاس آموزش نقاشی و خط تحریری

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر شهرستان داراب

نشست کتاب خوان

12دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر شهرستان داراب

کلاس آموزش تجوید، روخوانی و روانخوانی قرآن كريم

13دی  ساعت 8

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر شهرستان داراب

کارگاه قصه گوییِ خلاق

13دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید محمد اسلامی نسب روستای لایزنگان شهرستان داراب

شاهنامه خوانی

13دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید محمد اسلامی نسب روستای لایزنگان شهرستان داراب

نشست کتاب خوان

11دی  ساعت12

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر

شهرستان داراب

نشست انجمن ادبي فروغ جنت شهر

12دی  ساعت 17

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر

شهرستان داراب

قصه گويي + جمع خوانی ويژه کودکان

13دی  ساعت 9

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر

شهرستان داراب

کلاس آموزش خوشنويسي

13دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ

شهرستان داراب

قصه گویی برای کودکان

8دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ

شهرستان داراب

قصه گویی و شعر خوانی

9دی  ساعت9

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی

روستای فتح المبین شهرستان داراب

جمع خوانی کتاب «چگونه به کودک خود نه بگوییم»

10دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی

روستای فتح المبین شهرستان داراب

قصه گویی

13دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

جلسه انجمن ادبی «حافظ» به همراه نقد و بررسی اشعار

11دی  ساعت 18

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

جمع خوانی + قصه گویی + گلستان خوانی

13دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست معرفی کتاب با موضوع بصیرت

9 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست کتاب خوان ویژه طلاب

10 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

تور بازديد از كتابخانه نشست معرفی «بهترین کتابی که خوانده ام»

11 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

حافظ خوانی

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

قصه خوانی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

کلاس حفظ و تدبر در قرآن کریم

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب با موضوع بصیرت

9 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

کلاس حفظ و تدبر در قرآن کریم

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

حافظ خوانی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک شهرستان ارسنجان

ويژه برنامه «یک شنبه های کتابخوانی» در بخش کودکِ كتابخانه

9 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی

روستای کتک شهرستان ارسنجان

شعر خوانی + كلاس نقاشی + قصه گویی

9 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی

روستای کتک شهرستان ارسنجان

حافظ خوانی

10 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی

روستای کتک شهرستان ارسنجان

کلاس آموزش احکام و سبک زندگی ويژه خواهران

11 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی

روستای کتک شهرستان ارسنجان

شاهنامه خوانی

12 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی

روستای کتک شهرستان ارسنجان

جمع خوانی + قصه گویی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی سروش فیروزآباد

قصه گویی در مهد کودک اندیشه سبز

9 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی روزبه فیروزآباد

مسابقه کتابخوانی از کتاب «حماسه 9 دی»

9 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی اباعبدالله الحسین(ع)

روستای جایدشت فیروزآباد

نشست کتاب خوان باهمکاری بسیج روستا و با موضوع بصیرت

9 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی گلستان شهر میمند شهرستان فیروزآباد

قصه گویی

11 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی سوریان بوانات

نشست کتاب خوان مدرسه ای

8 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی سوریان بوانات

جمع خوانی

10 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی سوریان بوانات

نشست نشست کتاب خوان

11 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی سوریان بوانات

گلستان خوانی

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت ‌الله مدنی کازرون

قصه گویی + كلاس آموزش شعر + نشست معرفی کتاب + اجراي نمایش عروسکی + كارگاه بازی های گروهی

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت ‌الله مدنی کازرون

جلسه «بيانِ تجربیات طلایی»

9 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت ‌الله مدنی کازرون

نشست سیر مطالعاتی

10 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت ‌الله مدنی کازرون

کلاس آموزش قرآن كريم ویژه اعضای خردسالِ كتابخانه

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت ‌الله مدنی کازرون

نشست انجمن کانون ادبی پریشان

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت ‌الله مدنی کازرون

کلاس «تفکر خلاق» ویژه اعضای نوجوانِ كتابخانه

13 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج)

شهر نودان شهرستان کازرون

قصه گویی

8 و 10 دی  ساعت 8

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج)

شهر نودان شهرستان کازرون

قصه گویی + كارگاه بازی و سرگرمی ویژه اعضای خردسالِ كتابخانه

12 و 10 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) بالاده کازرون

قصه گویی

9 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون

کلاس آموزش قرآن كريم ویژه اعضای خردسالِ كتابخانه

11 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

نشست کتاب خوان ويژه نوسوادان

9دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

قصه گویی

13دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی محقق العلماء استهبان

کارگاه «بازی درمانی»

9 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی محقق العلماء استهبان

اجراي نمایش خلاق

9 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی محقق العلماء استهبان

کارگاه «زندگی شاد و موفق» ویژه مادران

9 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی محقق العلماء استهبان

کارگاه «من و بَدَنم» و «خلاقیت و مهارت»

11 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی محقق العلماء استهبان

قصه گویی

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی محقق العلماء استهبان

کلاس آموزش نقاشی

13 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی محقق العلماء استهبان

کلاس آموزش ساخت کاردستی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی شهيدان رضايي

شهر كوهنجان شهرستان سروستان

نشست كتاب خوان مدرسه اي

10 دی  ساعت 11:30

کتابخانه عمومی شهيدان رضايي

شهر كوهنجان شهرستان سروستان

تور بازديد دانش آموزان از کتابخانه

10 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهيدان رضايي

شهر كوهنجان شهرستان سروستان

كلاس آموزش عقيدتي

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه طباطبايي سروستان

شاهنامه خواني

12 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی غدیر شهر ششده

شهرستان  فسا

قصه گویی در مهد کودک سبحان

12دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی غدیر شهر ششده

شهرستان  فسا

جمع خوانی به مناسبت روز بصیرت

9دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) میانشهر شهرستان فسا

حضور جمعي از كودكانِ مهدكودک شکوفه ها در بخش کودکِ كتابخانه و جمع خوانیِ كتاب

11 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) میانشهر شهرستان فسا

جمع خوانی کتاب «داستان پیامبران» ویژه نوجوانان

14 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی آیت الله بهشتی فسا

کلاس پرورش خلاقیت ويژه کودکان

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی آیت الله بهشتی فسا

حضور در مدرسه شهید فهمیده و معرفي كتاب و كتابخانه به دانش آموزان

10 دی  ساعت 13

کتابخانه عمومی آیت الله بهشتی فسا

نشست کتاب خوان ويژه بزرگسالان

13 دی  ساعت 10

كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع)

روستای شيخ عامر شهرستان لامرد

نهج البلاغه خواني ويژه حلقه هاي صالحين بسيج

9 دي  ساعت 16

كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع)

روستای شيخ عامر شهرستان لامرد

نشست معرفي و جمع خواني كتاب «عصر طلايي دايناسورها»

11 دی  ساعت 9

كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع)

روستای شيخ عامر شهرستان لامرد

جمع خواني و بلندخواني كتاب «پر»

12دی  ساعت 10

كتابخانه عمومي حضرت علی‌اکبر(ع)

روستای کمالی شهرستان لامرد

جمع خوانی کتاب «ماهک و غول سرزمین پارچه ها»

13 دی  ساعت10

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور شهرستان لامرد

نشست معرفی کتاب

13 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور شهرستان لامرد

گلستان خوانی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی سومین شهید محراب روستای پاقلات شهرستان لامرد

کلاس آموزش قرآن كريم ویژه زنان خانه دار

12دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی سومین شهید محراب روستای پاقلات شهرستان لامرد

نشست حکایت خوانی از گلستان سعدی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل شهرستان لامرد

نشست کتاب خوان

12دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل شهرستان لامرد

شاهنامه خوانی

13 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل شهرستان لامرد

جمع خوانی

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل شهرستان لامرد

قصه گویی

13 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی قائمیه(عج) شهر اشکنان شهرستان لامرد

نشست کتاب خوان ويژه سوادآموزانِ نهضت سوادآموزی

11دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی قائمیه(عج) شهر اشکنان شهرستان لامرد

تور کتابخانه گردی ویژه گروه های نهضت سواد آموزی

12دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی قائمیه(عج) شهر اشکنان شهرستان لامرد

نشست «قصه های شنیدنی دایی امید»

12دی  ساعت15:30

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم (ع) لامرد

كلاس آموزش خط خوشنويسي

8دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم (ع) لامرد

كلاس آموزش خط تحريري و كتابت

9 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم (ع) لامرد

كلاس آموزش خط تحريري

11 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم (ع) لامرد

كلاس آموزش خط نستعليق

12 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم (ع) لامرد

كلاس آموزش طراحي و نقاشي

13 دی  ساعت 10:30

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر با معرفی کتاب «از یادداشت های یک زن خانه دار»

8 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

نشست کتاب خوان ویژه نوسوادان

8 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

حضور در دبستان عفت و معرفي کتاب و کتابخوانی و برگزاري مسابقات فرهنگی

9 دی  ساعت 7:30

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

قصه گویی از کتاب «شلغم پر برکت»

9 دی  ساعت 8

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کلاس آموزش خط تحریری

9و11 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

ویژه برنامه ناشنوایان همراه با قصه گویی و داستان نویسی

10 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

نشست کتاب خوان مدرسه ای

12 دی  ساعت 7:30

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

اجراي طرح ترویج کتابخوانی در مدرسه رقیه بنت الحسین(س)

12 دی  ساعت 8:30

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کلاس آموزش نقاشی خلاق

13 دی  ساعت 8

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی شهرستان ني ريز

اجراي طرح ترویج کتابخوانی در مدرسه 17 شهریور

11 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی شهرستان ني ريز

قصه گویی از کتاب «ملیکا مام خورشید عدالت»

11 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی شهرستان ني ريز

کارگاه آموزشی نرم افزار سامان ویژه طلاب

12 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی کوثرنور شهرستان نی ریز

ایستگاه لحظه ای با کتاب ویژه روز بصیرت

9 دی  ساعت 8

کتابخانه عمومی کوثرنور شهرستان نی ریز

اجرای طرح وقت خوش قصه از کتاب «شبه ترسو»

9 دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی کوثرنور شهرستان نی ریز

نشست تخصصی کتاب خوان با موضوع طب سنتی و گیاهان دارويي

ویژه مادران

10دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی کوثرنور شهرستان نی ریز

کلاس آموزش نقاشیِ خلاق

11 دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی کوثرنور شهرستان نی ریز

اجرای طرح «قصه گو شو» از کتاب «هدیه ای برای مامان بزرگ»

11 دی  ساعت 18

کتابخانه عمومی مشکان شهر مشکان شهرستان نی ریز

اجراي نمایش

10 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی مشکان شهر مشکان شهرستان نی ریز

نشست مطالعاتی از کتاب «من دیگر ما» ویژه بانوان

12 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی مشکان شهر مشکان شهرستان نی ریز

کلاس آموزش نقاشی خلاق

13 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی بصیرت بخش آباده طشک شهرستان نی ریز

کلاس آموزش نقاشی خلاق

9  دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی بصیرت بخش آباده طشک شهرستان نی ریز

قصه خوانی از کتاب «جوان مرد صحرا»

11 دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی بصیرت بخش آباده طشک شهرستان نی ریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن كريم

13 دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی شهرستان نی ریز

نشست کتاب خوان

8 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی شهرستان نی ریز

جمع خوانی از کتاب «شهید قاضی طباطبایی»

9 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی شهرستان نی ریز

قصه خوانی از کتاب «راز دایناسورها»

10 دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی شهرستان نی ریز

تور بازديد دانش آموزي از كتابخانه

11  دی  ساعت 9

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن كريم

8 تا 13 دی  ساعت 8

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

نهج البلاغه خوانی

8 تا 13 دی  ساعت 9

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس سواد آموزی

8 تا 13 دی  ساعت 10

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس آموزش خط تحریری

9 و 11دی  ساعت 10

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کارگاه آموزشی «مشاوره کودک» همراه با معرفی کتاب «چگونه کودکان خود را به کتاب خواندن علاقه مند کنیم؟»

10 دی  ساعت 10

 

 [PageVisit]