منو1
Untitled


1398/9/30 شنبه گزارش تصویری؛ بازدید هیئت ارزیابی جشنواره های کتاب محور کشوری از کتابخانه های عمومی و روستاهای دوستدار کتاب فارس

هئیت ارزیابی دو جشنواره کتاب محور کشوری در جریان سفر دو روزه به شیراز و استان فارس از فعالیت کتابخانه های عمومی و دستاوردها، شاخص ها و امکانات ترویج کتاب و کتابخوانی در استان بازدید کنند.

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]