منو1
Untitled


1398/10/29 يكشنبه مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس خبر داد: اختصاص دو میلیارد و سیصد میلیون ریال به تجهیزات چوبی کتابخانه های فارس روح الله منوچهری از خرید تجهیزات چوبی موردنیاز کتابخانه های عمومی فارس با اعتباری بیش از دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال در یکماه گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، روح الله منوچهری با اعلام اینکه در مرحله دوم تجهیز کتابخانه های عمومی فارس، لوازم چوبی مورد نیاز کتابخانه های عمومی خریداری و ارسال شده است، گفت:  این تجهیزات در یکماه گذشته و با اعتباری بیش از دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال خریداری شده که هزینه آن به صورت مشارکتی  به صورت 60درصد اداره کل و 40 درصد انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ها تأمین شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اینکه این تجهیزات برای 178 کتابخانه عمومی در سطح استان ارسال شده اسا، اضافه کرد: لوازم چوبی همچون قفسه های کتاب و نشریات، میز و صندلی مطالعه، میز و صندلی و قفسه کتاب کودک، میز کتابدار، قفسه نمایش کتاب، قفسه اسباب بازی و... از جمله تجهیزات خریداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: این دومین مرحله از خرید متمرکز و گسترده تجهیزات مورد نیاز کتابخانه های عمومی استان در سال جاری است که براساس نیازسنجی کتابخانه های عمومی و بازدیدهای کارشناسی انجام شده است.  در نیمه نخست سال جاری نیز بخشی از لوازم مورد نیاز کتابخانه های عمومی استان در بخش های تجهیزات چوبی، رایانه ای، سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات حفاظتی و ایمنی و... به مبلغ بیش از 11 میلیارد و 300 میلیون ریال خریداری و توزیع شده است.

او به ضرورت تأمین نیازهای کتابخانه های عمومی اشاره و تأکید کرد: توسعه، تجهیز و شاداب سازی کتابخانه های عمومی موجود از اولویت های این مجموعه است. کتابخانه عمومی مجموعه ای زنده و درتعامل است و پویایی کتابخانه ها با فضای کتابخانه ای و وجود منابع و تجهیزات رابطه مستقیم دارد.

منوچهری تأکید کرد: تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، چوبی، رایانه ای و منابع از مهم ترین مطالبه کاربران کتابخانه های عمومی فارس است؛ ما در کنار تلاش برای ایجاد کتابخانه در شهرهای فاقد کتابخانه استان، بر تجهیز و توسعه و شاداب سازی کتابخانه های موجود مصمم هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس با بیان اینکه در حال حاضر بخش گسترده ای از تجهیزات کتابخانه های عمومی استان تأمین شده است، اعلام کرد: برنامه ریزی ما بر این است که تا پایان سال جاری، دیگر نیازهای اساسی کتابخانه های عمومی استان خریداری و ارسال گردد. 

 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 60