فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

بازتاب اخبار

در دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی با فرماندار و شهرداران سروستان عنوان شد؛

لزوم تعیین تکلیف پروژه های کتابخانه ای در سروستان

روح الله منوچهری، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس به منظور بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی در سروستان با فرماندار و شهرداران این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، نشست بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی سروستان و تعیین تکلیف پروژه های کتابخانه ای در این شهرستان، با حضور روح الله منوچهری، مدیرکل کتابخانه های عممومی فارس؛ محسن پور زارعی، فرماندار سروستان؛ مهدی ظهرابی، معاون امور کتابخانه ها و وحید محیط، رئیس اداره همکاری ها و مشارکت های اداره کل کتابخانه ها؛ راحله شبان سروستانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی سروستان؛ احمدرضا باقری، شهردار شهر سروستان و رسول صادقپور، شهردار شهر کوهنجان برگزار شد.
تسریع در روند اجرای طرح توسعه کتابخانه شهیدان رضایی با استفاده از ظرفیت خیرین و بودجه های استانی، تسریع در روند دریافت مجوز طرح کتابخانه شماره دو سروستان و جانمایی کتابخانه مرکزی شهرستان، رفع نیازهای تجهیزاتی و تعمیراتی کتابخانه علامه طباطبایی سروستان و اجرای طرح های کتابخوانی و برنامه ریزی برای حضور روستای مهارلو در جشنواره عشایر و روستاهای دوستدار کتاب از موضوع های این نشست بود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس در این دیدار با اشاره به وضعیت شهرستان سروستان در حوزه کتابخانه ای عنوان کرد: کتابخانه علامه طباطبایی کتابخانه ای با قدمت در استان است و بیش از نیم قرن به مردم خدمات ارائه میدهد. این کتابخانه به دلیل فرسودگی به تعمیرات نیسیاز دارد که باید در این راستا اقدام شود.
روح الله منوچهری همچنین افزود: در صورت پیشنهاد زمین مناسب در شهر سروستان، ایجاد کتابخانه شماره دو در سروستان پیگیری می شود. 
وی با اشاره به اینکه در سال پایانی دولت، تأکید بر تکمیل پروژه هاست، اضافه کرد: باید از ظرفیت های مختلف استفاده کرد، توان  خیرین در کنار منابع دولتی می توان پروژه های کتابخانه ای را به سرانجام رساند.
منوچهری عنوان کرد: روستای مهارلو ظرفیت کسب عنوان دوستدار کتاب را دارد. فعالیت های کتابخانی در این روستا مستند سازی و به دبیرخانه جشنواره ارسال گرد.
پورزارعی فرماندار شهرستان سروستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از فعالیت های مطلوب کتابخانه های عمومی عنوان کرد: با وجود مشکلات موجود، کتابخانه های عمومی فضای خوبی را برای فعالیت ایجاد کرده اند و اقدامات های اثرگذاری در کتابخانه ها انجام می شود.
فرماندار سروستان خاطرنشان کرد: شهرداران سروستان و کوهنجان در حوزه کتابخوانی نگاه مثبتی دارند. باید هم افزایی شود تا پروژه های سروستان زودتر انجام شود.
وی اضافه کرد: بازسازی کتابخانه علامه طباطبایی سروستان، توسعه کتابخانه شهر کوهنجان و تعیین تکلیف کتابخانه شماره دو شهر سروستان از مهم ترین مسائل حوزه کتابخانه ای در شهرستان است.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ