منو1
Untitled
کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز

کتابخوان رسانه در شیراز
1398/5/16 چهارشنبه گزارش تصویری دومین نشست کتابخوان تخصصی رسانه در شیراز

دومین نشست کتابخوان تخصصی رسانه در شیراز به مناسبت روز خبرنگار با معرفی نه کتاب در حوزه رسانه و مطبوعات برگزار شد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 36