منو1
Untitled
افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان

افتتاح چهار کتابخانه عمومی در لارستان
1398/6/6 چهارشنبه گزارش تصویری؛ افتتاح چهار کتابخانه عمومی در فارس در هفته دولت در سومین روز از هفته دولت سال 1398 کتابخانه‌های عمومی «ام الخیر»، «صحبت»، «مهد دانش» و ساختمان جدید کتابخانه عمومی «آیت الله حقانی» در شهرستان لارستان افتتاح شد.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 109