شهرستان ها1398/10/30 دوشنبه با اجرای طرح سفیر کتاب؛ روستای فاقد کتابخانه قلاتجیرو از خدمات کتابخانه های عمومی بهره مند شد کتابدار کتابخانه ابوذر کتکی ارسنجان برای روستای فاقد کتابخانه و محروم قلاتجیرو برنامه های متنوع کتابخوانی برگزار می کند.

به گزارش اداره کتابخانه های عمومی  شهرستان ارسنجان برنامه سفیر کتاب همراه با ترویج کتاب و کتابخوانی در روستاهای محروم و فاقد کتابخانه اجرا می گردد.

به گفته زهرا ابراهیمی رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ارسنجان، فریده زارعی کتابدار کتابخانه عمومی ابوذرکتکی با حضور در روستای محروم قلاتجیرو که در فاصله چندکیلومتری روستای کتک قرار دارد برنامه های متنوعی را برای بچه های آن روستا اجرا می کند.

برنامه هایی از جمله امانت کتاب، جمع خوانی، نشست کتابخوان، مسابقه کتابخوانی، معرفی کتاب، حافظ خوانی و شاهنامه خوانی از جمله برنامه هایی است که توسط کتابدار در مسجد این روستا اجرا می شود. این برنامه ها با استقبال خوب بچه های روستا مواجه شده است.