منو1
Untitled
يكشنبه 2 دي 1397

جدول برنامه های کتابخانه های عمومی فارس

هفته اول دی 1397

فارس

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی شیراز

گلستان خوانی

4 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی ابوریحان شیراز

کارگاه نقاشی مادر و کودک و برپايي نمایشگاه نقاشی هنرجویان در کتابخانه

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی ابوریحان شیراز

بازدید از «موسسه آموزش عالی زند شیراز» و کتابخانه موسسه در راستای برگزاری برنامه های فرهنگی مشترک و استفاده دانشجویان و اساتید از فعالیت های کتابخانه

1 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس روخوانی و حفظ قرآن كريم ویژه کودکان و نوجوانان

3 دی ساعت 16:30

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

جمع خوانی + قصه گویی

3 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس آموزش نقاشی

6 دی ساعت 11:45

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس آموزش ساخت کاردستی

6 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

قصه گویی

6 دی ساعت 10:30

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

شعر خوانی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی شیراز

کارگاه مشاوره و مهارت های زندگی ویژه مادران

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی شیراز

کارگاه آموزشی شعرخوانی خلاق برای کودکان

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی شوریده شیرازی شیراز

كلاس نقاشی + قصه گویی

6 دی ساعت  11

کتابخانه عمومی نظامی گنجوی شیراز

نشست کتاب خوان

2 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی نظامی گنجوی شیراز

مسابقه نقاشی

3 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی طاووسیه شیراز

کارگاه آموزش ساخت کاردستی

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی طاوسیه شیراز

قصه گویی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی خواجه نصیر شیراز

کلاس نقاشی و خلاقیت

6 دی ساعت 11:30

کتابخانه عمومی سبزپوشان

روستای کوشک بیدک شهرستان شیراز

کلاس آموزش قوائد قرآن كريم

1 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی سبزپوشان روستای کوشک بیدک شهرستان شیراز

کلاس نقاشی + قصه گویی

3 دی ساعت10

کتابخانه عمومی علامه امینی زرقان

شهرستان شیراز

کارگاه لذت نقاشی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

جلسه انجمن ادبی با موضوع سیر مطالعاتی ادبیات عرفانی (حافظ خوانی)

1 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست معرفی کتاب «آمادگی در برابر زلزله»

2 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست «عفاف و حجاب»

3 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست کتاب خوان ويژه نوسوادان با همکاری نهضت سواد آموزی

4 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

جمع خوانی کتاب «ستاره های آسمان نماز»

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

قصه گویی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی

مسابقه «بهترین خلاصه نویسی ازکتابی که خوانده اید واهدای جوایز»

6 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) جهرم

کلاس آموزش طراحی و نقاشی

1 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) جهرم

کلاس آموزش خوشنویسی

4 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) جهرم

تور بازديد از كتابخانه

5 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) جهرم

کارگاه نقاشی ويژه کودکان

6 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی علامه خفری جهرم

نشست انجمن شعر

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه خفری جهرم

جمع خوانی در يكي از مدارس سطح شهر

4 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید عبدالله رضایی

روستای موسویه جهرم

کلاس آموزش قرآن كريم

 

3 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی شهید عبدالله رضایی

روستای موسویه جهرم

کلاس آموزش نقاشی

 

2 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی شهید عبدالله رضایی

روستای موسویه جهرم

قصه گویی

 

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری شهر اوز لارستان

داستان های ریاضی با بچه های آی مث

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری شهر اوز لارستان

نشست «فلسفه چیست؟»

3 دی ساعت 17

کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری شهر اوز لارستان

نشست «صبحانه با کتاب»

2 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری شهر اوز لارستان

نشست «آخرین قصه پاییز»

1 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لارستان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

1 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

اجرای طرح کوله کتاب مدرسه پویان

4 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

اجرای طرح گردشگران کوچک

6 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

حافظ خوانی در خانه سالمندان

2 دی ساعت 18

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

اجرای طرح کوله کتاب در مدرسه هاشمی زاده

3 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

اجرای طرح «پرواز با کتاب»

2 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

اجرای طرح «خلاق کوچولو»

4 دی ساعت 17

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

نشست «آشنایی کودکان با زلزله و بلایای طبیعی و ایمنی مقابل آنان»

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی ایراهستان روستای کریشکی لارستان

قصه گویی

6 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی معرفت عمادشهر لارستان

قصه گویی

6 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی معرفت عمادشهر لارستان

حافظ خوانی

2 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی معرفت عمادشهر لارستان

ویژه برنامه بچه ها و یلدا

1 دی ساعت 17

کتابخانه عمومی معرفت عمادشهر لارستان

کلاس آموزش کاردستی

3 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم لارستان

تور بازديد از كتابخانه

4 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم لارستان

نشست بلند خوانی کتاب «موش و گربه»

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم لارستان

قصه خوانی

6 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم لارستان

نشست کتاب خوان ويژه نوجوانان

2 دی ساعت 17

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

نشست کتابخوانی و خلاصه نویسی

3 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

مسابقه نقاشی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

تور بازديد از كتابخانه

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

نشست «عصرانه با کتاب»

2 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم لارستان

اجرای طرح با من بخوان

4 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم لارستان

اجرای طرح «کاوشگران کوچک»

3 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی گنج شایگان شهر لار

نشست کتاب خوان

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

جشن کتاب به همراه انجمن دوست دار کودک

2 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

ويژه برنامه جشن شب یلدا

1 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

اجرای طرح «مادر قصه گو»

2 دی ساعت 18

کتابخانه عمومی باغ نشاط شهر لار

نشست کتاب خوان با موضوع خانواده و تربیت دینی

4 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی باغ نشاط شهر لار

حافظ خوانی

3 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی باغ نشاط شهر لار

مسابقه انشاء نویسی با موضوع ایمنی در برابر زلزله

4 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی فردوس روستای قلات

بخش اوز لارستان

قصه گویی برای کودکان

6 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغاد آباده

حافظ خوانی

3 دی ساعت16

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغاد آباده

جلسه انجمن ادبی اورنگ

1 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغاد آباده

نشست کتاب خوان

5 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای

کانون شعر شهریاری

2 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای

قصه گویی

6 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین آباده

کلاس آموزش تجوید قرآن كريم

3 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین آباده

كلاس آموزش طراحی با انگشتان

3 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین آباده

کارگاه آموزش کاردستی

4 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین آباده

اجرای طرح با هم بخوانیم

3 دی ساعت11

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

حافظ خوانی

3 دی ساعت17

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

کارگاه خلاقیت ويژه کودکان

3 و 6 دی ساعت16

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

قصه گویی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

گفتگوی آزاد زنان خانه دار

5 دی ساعت 14

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

کلاس آموزش گل سازی

2 و 4 دی ساعت15

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

نشست باهم بخوانیم

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

کلاس آموزش خلاقیت

5 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی مسجد جامع صغاد آباده

کلاس آموزش نقاشی و طراحی

5 دی ساعت 14

کتابخانه عمومی مسجد جامع صغاد آباده

حلقه کتابخوانی

4 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی مسجد جامع صغاد آباده

جمع خوانی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) ایزدخواست آباده

نشست «پیشنهادات خواندنی و فرصت خواندن»

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) ایزدخواست آباده

قصه گویی +‌ كلاس نقاشی

5 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی سورمق آباده

نشست قصه گویی و خلاقیت ويژه خردسالان

4 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی سورمق آباده

نشست روخوانی کتاب

2 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی سورمق آباده

مسابقه نقاشی ويژه کودکان

6 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

نشست انجمن ادبی

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

نشست کتاب خوان

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

1، 3 و 5 دی ساعت15

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

کلاس آموزش نقاشی و خط تحریری

5 دی ساعت16

کتابخانه عمومی حجت الاسلام مهدوی شهر صفاشهر خرم بید

کارگاه آموزش ایمنی در برابر زلزله

3 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

تور بازديد از كتابخانه + نشست کتاب خوان

3 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

سیر مطالعاتی با دانش آموزان استثنایی

4 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

تور بازديد از كتابخانه

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی قاضی بیضاوی شهر بیضا سپیدان

نشست کتاب خوان

3 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر داراب

زنگ مطالعه در مدارس ابتدایی روستای نوایگان

5 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر داراب

نشست کتاب خوان مدرسه ای

3 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر داراب

کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن كريم

6 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر داراب

کارگاه قصه خوانی + شعرخوانی کودک

6 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید محمد اسلامی نسب روستای لایزنگان داراب

نشست آشنايي با تمدن های باستان

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید محمد اسلامی نسب روستای لایزنگان داراب

شاهنامه خوانی

6 دی ساعت 9

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر داراب

نشست انجمن ادبي فروغ جنت شهر

5دی ساعت 17

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر داراب

قصه گويي برای کودکان

6دی ساعت 8

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر داراب

کلاس آموزش خوشنويسي

6دی ساعت 9

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ داراب

قصه گویی

1دی ساعت 15

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ داراب

نشست کتاب خوان

2دی ساعت9

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی روستای فتح المبین  شهرستان داراب

قصه خوانی + شعر خوانی + كارگاه بازی ویژه کودکان

6دی ساعت 9

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

جلسه انجمن ادبی حافظ به همراه نقد و بررسی اشعار

4دی ساعت 18

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

جمع خوانی + قصه گویی + گلستان خوانی

6دی ساعت 10

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

جمع خوانی

3 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

نشست کتاب خوان

4 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی حاجب مرودشتی

تور بازديد از كتابخانه

4 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی دشتک ابرج روستای دشتک مرودشت

جمع خوانی

3 دی ساعت 15:30

کتابخانه عمومی دشتک ابرج روستای دشتک مرودشت

کلاس آموزش نقاشی

4 دی ساعت 15:30

کتابخانه عمومی شهید حسین امیری

شهر خانیمن مرودشت

نشست طرح صالحین

6 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید حسین امیری

 شهر خانیمن مرودشت

قصه گویی

6 دی ساعت 10:30

کتابخانه عمومی کوشکک شهر رامجرد مرودشت

تور بازديد از كتابخانه

3 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی کوشکک شهر رامجرد مرودشت

کلاس آموزش نقاشی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی کوه سبز روستای کوه سبز مرودشت

نشست کتابخوان

6 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی کوه سبز روستای کوه سبز مرودشت

کلاس آموزش ساخت کاردستی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی گرم آباد روستای رودبال مرودشت

کلاس آموزش قرآن كريم

1 و 4 دی ساعت 14:30

کتابخانه عمومی ولی عصر(عج) مرودشت

مسابقه نقاشی

1 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی ولی عصر(عج) مرودشت

قصه گویی

3 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده محمدآباد مرودشت

قصه گویی

1 دی ساعت 10:30

کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده محمدآباد مرودشت

جمع خوانی ویژه کودکان

4 دی ساعت 10:30

کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده محمدآباد مرودشت

کلاس آموزش قرآن كريم ویژه کودکان و نوجوانان

6 دی ساعت 10:30

کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت

نشست کتاب خوان

3 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت

شاهنامه خوانی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی پارسه مرودشت

نشست کتاب خوان

4 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی پارسه مرودشت

نشست قصه گویی

3 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

بازدید سواد آموزان نهضت سوادآموزی از کتابخانه

3 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

جمع خوانی

3 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی آلاله روستای شهرمیان اقلید

تور بازديد از كتابخانه + قصه گویی

3 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی آلاله روستای شهرمیان اقلید

جمع خوانی ویژه نوجوانان

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی فرزانگان سده اقلید

جمع خوانی

4دی ساعت 15

کتابخانه عمومی فرزانگان سده اقلید

قصه گویی

5 دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی فرزانگان سده اقلید

کارگاه نقاشی ويژه کودکان

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی بهارستان دژکرد اقلید

نشست کتاب خوان مدرسه ای

4 دی ساعت10

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید

قصه گویی

5 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید

کلاس نقاشی برای کودکان

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید

ويژه برنامه روخوانی کتاب قصه

2 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله عمومی شیخ محسنی اقلید

قصه گویی با موضوع ننه سرما

1 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی آیت الله عمومی شیخ محسنی اقلید

نشست معرفی کتاب های «جشن های ایران باستان» و «گاه شماری و جشن های ایران باستان»

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله عمومی شیخ محسنی اقلید

شاهنامه خوانی +‌ مثنوی خوانی و تفسیر مثنوی

4 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست معرفی کتاب در مورد زلزله

2 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

تور بازديد از كتابخانه + قصه گویی + شعرخوانی +‌كلاس نقاشی

3 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست نهج البلاغه خوانی

5 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست کتاب خوان

5 دی ساعت 9:30

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

حافظ خوانی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

کلاس آموزش حفظ و تدبر قرآن کریم

1 و 5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

 روستای جمال‌آباد ارسنجان

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب کودک با موضوع زلزله

5 دی ساعت 12

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

قصه خوانی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

ويژه برنامه یک شنبه های کتابخوانی در بخش کودک

2 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

شعر خوانی +‌ كلاس نقاشی +  قصه گویی

2 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

نشست حافظ خوانی

3 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

کلاس احکام و سبک زندگی برای خواهران

4 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

شاهنامه خوانی

5 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

جمع خوانی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

تور بازديد از كتابخانه

5 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

ويژه برنامه ساعتی با یار مهربان

1 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

نشست آشنايي با بيماري ديابت

4 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

قصه گویی + كلاس آموزش شعر + نشست معرفی کتاب + اجراي نمایش عروسکی

2 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

جلسه تجربیات طلایی

2 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

نشست سیر مطالعاتی

3 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

کلاس آموزش قرآن كريم ویژه اعضای خردسالِ كتابخانه

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

انجمن کانون ادبی پریشان

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

کلاس تفکر خلاق و حلقه گفتگو ویژه اعضای نوجوان

6 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

قصه گویی

1 و 3 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

قصه گویی + كارگاه بازی و سرگرمی ویژه اعضای خردسالِ كتابخانه

3 و 6 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

کلاس آموزش ریاضیات

1 و 2 دی ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

المپیاد ورزشی ویژه اعضای کتابخانه

1 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) بالاده کازرون

قصه گویی

2دی ساعت 10

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون

کلاس آموزش قرآن كريم ویژه اعضای خردسالِ كتابخانه

4 دی ساعت 16:30

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون

نشست کتاب خوان

3 دی ساعت 16

كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع)

روستای شيخ عامر لامرد

قصه گويي

2 دي ساعت 11

كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع)

روستای شيخ عامر لامرد

حافظ خواني

3 دي ساعت 9

كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع)

روستای شيخ عامر لامرد

جمع خواني و بلندخواني كتاب «قصه مامثل شد»

5 دي ساعت 10

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

قصه گویی

6 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

نشست کتاب خوان + كلاس خلاصه نویسی

6 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید غلامحسین زارعی علامرودشت لامرد

نشست كتاب خوان مدرسه اي

1دي ساعت 10:30

کتابخانه عمومی شهید غلامحسین زارعی علامرودشت لامرد

قصه گويي

2 دي ساعت 10:30

کتابخانه عمومی شهید غلامحسین زارعی علامرودشت لامرد

جمع خواني

3 دي ساعت 10:30

كتابخانه عمومي شهيد غلامحسین زارعی علامرودشت لامرد

كارگاه آموزشي به مناسبت روز ايمني در برابر زلزله با همكاري هلال احمر

5 دي ساعت 10:30

کتابخانه عمومی سومین شهید محراب

روستای پاقلات لامرد

جمع خوانی + قصه گویی

5 دي ساعت 15:30

کتابخانه عمومی سومین شهید محراب

روستای پاقلات لامرد

نشست کتاب خوان ويژه نوجوانان

6 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم(ع) لامرد

کلاس آموزش خط خوشنويسي و خط نستعليق

1و 5 دی ساعت 17

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم(ع) لامرد

کلاس آموزش خط تحريري و كتابت

2 و 4 دي ساعت 17

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم(ع) لامرد

کلاس آموزش طراحي و نقاشي

6 دی ساعت 10:30

كتابخانه عمومي حضرت علی‌اکبر(ع) روستای کمالی لامرد

جشنواره خاطره نویسی با موضوع کتابخانه در دبستان دخترانه شرف

4 دي ساعت  15:30

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کلاس آموزش خط تحریری

2و4 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

گلستان خوانی

2 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کارگاه طرح ترویج کتابخوانی در مدرسه حضرت رقیه بنت الحسین(ع)

5 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

نشست کتاب خوان

5 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

جمع خوانی از کتاب «هویج بستنی»

5 دی ساعت 10

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کلاس آموزش نقاشیِ خلاق

6 دی ساعت 8

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی

قصه گویی از کتاب «قصه های من و مامان»

3 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

اجرای طرح «همگام با ورزش، همراه با کتاب»

2 دی ساعت 11

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

طرح ترویجی کتابخوانی

2 دی ساعت 11:30

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

کارگاه آموزش نرم افزار سامان ویژه دانشجویان

3 دی ساعت 17

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

کلاس آموزش نقاشی خلاق

4 دی ساعت 17

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

ایستگاه خلاقیت

4 دی  ساعت 18

کتابخانه عمومی مشکان شهر مشکان نی ریز

جمع خوانی از کتاب «هیچ کس جراتش را ندارد»

2 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی مشکان شهر مشکان نی ریز

نشست بلند خوانی از کتاب «آدامس چهارشنبه های خوشبختی»

4 دی ساعت 15

کتابخانه عمومی بصیرت بخش آباده طشک

نی ریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن كريم

4 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی بصیرت بخش آباده طشک

نی ریز

قصه خوانی از کتاب «موشی که دختر شد»

5 دی ساعت 16

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی نی ریز

تور بازديد از كتابخانه

1 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی نی ریز

نشست جمع خوانی از کتاب «نسیم مهر»

2 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی نی ریز

قصه خوانی از کتاب «خسته نباشی خدا جان»

3 دی ساعت 9

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

روستای خواجه جمالی نی ریز

تور بازديد از كتابخانه

4 دی ساعت 9

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن كريم

1 تا 6 دی ساعت 8

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

نشست نهج البلاغه خوانی

1 تا 6 دی ساعت 9

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس سواد آموزی

1 تا 6 دی ساعت 10

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس آموزش خط تحریری

2 و 4 دی ساعت 10

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

قصه خوانی از کتاب «شب های چله»

5 دی ساعت 10

 

 

 [PageVisit]