منو1
Untitled
يكشنبه 16 دي 1397

جدول برنامه های کتابخانه های عمومی فارس

هفته سوم دی 1397

 

فارس

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی ابوریحان شیراز

سومین نشست کتاب خوانِ «مادر و کودک»

20دی  ساعت 10:30

کتابخانه عمومی ابوریحان شیراز

کارگاه نقاشی و طراحی

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس روخوانی و حفظ قرآن کریم ویژه کودکان و نوجوانان

17دی  ساعت 16:30

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

جمع خوانی + قصه گویی

17دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس آموزش نقاشی

20دی  ساعت 12

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کلاس آموزش ساخت کاردستی

20دی  ساعت 11:20

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

قصه گویی + کتاب خوان + شعر خوانی

20دی  ساعت 10:45

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کارگاه فن بیان ویژه کودکان

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی سعدی شیراز

نشست کتاب خوانِ کودک

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی محمدبهمن بیگی شیراز

گلستان خوانی ویژه اعضای بزرگسال

18دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی محمدبهمن بیگی شیراز

شاهنامه خوانی ویژه اعضای کودک

20دي  ساعت10

کتابخانه عمومی نظامی گنجوی شیراز

مسابقه ساخت کاردستی

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی حافظیه شیراز

نشست کتاب خوانِ نوسواد

17دي  ساعت 1030

کتابخانه عمومی حافظیه شیراز

نشست انجمن ادبی بهار نارنج

18دي  ساعت 16

كتابخانه عمومي حافظ شهر لپويي

شهرستان شیراز

جمع خوانی

18دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست انجمن ادبیِ کتابخانه با موضوع سیر مطالعاتی حافظ خوانی

15دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

مثنوی خوانی با حضور پیشکسوتان ادبی

16دي  ساعت16

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

کارگاه آموزش خلاصه نویسی ویژه کودکان

17دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

جمع خوانی کتاب «عصر طلایی دایناسورها»

18دي  ساعت 14

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

کارگاه تهیه روزنامه ديواری

20دی  ساعت 9:30

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی

نشست کتاب خوان

20دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی

نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «امیرکبیر»

20دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم

نشست معرفی کتاب «پوشش حجاب»

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم

قصه گویی کتاب «برادر شجاع»

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی سروش شهر فیروزآباد

نشست کتاب خوان مدرسه ای

15دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

17دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

تور بازدید از کتابخانه و معرفی کتاب و اجرای سرود با لهجه های محلی

18دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی قاضی بیضاوی شهر بیضا سپیدان

حضور در یکی از مهدهای کودک سطح شهر و معرفی کتاب و کتابخانه به کودکان

17دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغادی شهر صغاد آباده

حافظ خوانی

17دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغادی شهر صغاد آباده

نشست انجمن ادبی اورنگ

15دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغادی شهر صغاد آباده

نشست کتاب خوان

19دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای شهر آباده

کانون شعر شهریاری

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای شهر آباده

نشست کتاب خوان

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین آباده

کلاس آموزش تجوید قرآن کریم

17دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین آباده

کلاس آموزش طراحی با انگشتان

17دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین آباده

نشست کتاب خوان مدرسه ای

18دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی شهدای روستای خسروشیرین آباده

اجرای طرح با هم بخوانیم

17دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

حافظ خوانی

17دي  ساعت 17

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

کارگاه پرورش خلاقیت ویژه کودکان

17 و 20دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

قصه گویی

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

نشست «گفتگوی آزاد» ویژه زنان خانه دار

19دي  ساعت 14

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

کلاس آموزش گل سازی

16 و 18دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

اجرای طرح برنامه با هم بخوانیم

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

کلاس پرورش خلاقیت

19دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهر صغاد آباده

کلاس آموزش نقاشی و طراحی

19دي  ساعت 14

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهر صغاد آباده

حلقه کتاب خوانی

18دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهر صغاد آباده

جمع خوانی

19دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهر ایزدخواست شهرستان آباده

نشست «پیشنهادات خواندنی»

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهر ایزدخواست شهرستان آباده

نشست «فرصت خواندن»

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهر ایزدخواست شهرستان آباده

قصه گویی + کلاس نقاشی

19دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهر ایزدخواست شهرستان آباده

کارگاه ساخت عروسک های سنتی

20دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی سورمق آباده

قصه گویی و خلاقیت ویژه خردسالان

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی سورمق آباده

نشست روخوانی کتاب

16دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

نشست انجمن ادبیِ کتابخانه

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

نشست کتاب خوان مدرسه ای

16دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

کلاس آموزش خلاقیت و تمرکز با چوب های کبریت

17دی  ساعت15

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

کلاس نقاشی ویژه کودکان

15، 17 و 19دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی یادگاران امام(ره) شهر بهمن آباده

کلاس آموزش نقاشی و خط تحریری

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

کلاس آموزش زبان اشاره

15دي  ساعت 17

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

کارگاه «خلاق کوچولو»

15دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

کلاس «وقت بازیه (بازی های هدفمند)»

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

کارگاه «پرواز با کتاب»

18دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

کارگاه «گردشگران کوچک»

20دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم شهر لار

نشست کتاب خوان مدرسه ای

17دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم لارستان

قصه گویی از کتاب «وقتی تو خوشحالی»

15دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم لارستان

نشستی با شاعران و نویسندگان ویژه نوجوانان

16دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم لارستان

نشست کتاب خوان ِنوجوان

18دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی ابی احمد شهر جویم لارستان

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

19دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

نشست بلندخوانی

15دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

قصه گویی ویژه کودکانِ پسر

16دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

تور بازدید مدارس از کتابخانه

17دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

کلاس آموزش ساخت کاردستی

18دي  ساعت 17

کتابخانه عمومی ادیبان شهر خور لارستان

نشست «عصرانه با کتاب»

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم لارستان

کارگاه آدمک سازی ویژه نوجوانان

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم لارستان

کاوشگران کوچک

15دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم لارستان

نشست بلند خوانی

17دي  ساعت 17

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم لارستان

کارگاه آموزش ساخت کاردستی

18دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی رسالت شهر بیرم لارستان

نشست کتاب خوان

20دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

کلاس آموزش کار با کتاب هاي مرجع

15دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

اجرای نمایش خلاق

18دي  ساعت 18

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

اجرای طرح یک روز با کتابخانه با همکاری مدرسه آفرینش

17دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

نشست کتاب خوان

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

نشست بررسی کتاب «پدران و پسران»

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی باغ نشاط شهر لار

نشست کتاب خوان

17دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی باغ نشاط شهر لار

نشست مشاعره

18دي  ساعت 17

کتابخانه عمومی گنج شایگان شهر لار

نشست کتاب خوان

17دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی گنج شایگان شهر لار

نشست قرآنی با همکاری مدرسه هلال مهر

19دي  ساعت 17

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر داراب

جمع خوانی

18دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر داراب

کلاس آموزش تجوید، روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

20دی  ساعت 8

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده شهرک غدیر داراب

کارگاه قصه گویی و شعرخوانی

20دی  ساعت 11

کتابخانه  عمومی شهید محمد اسلامی نسب روستای لایزنگان داراب

اجرای طرح میوه دانایی

17دی  ساعت 8

کتابخانه  عمومی شهید محمد اسلامی نسب روستای لایزنگان داراب

نشست پیرامون زندگی و اقدامات امیر کبیر همراه با معرفی کتاب

20دی  ساعت9

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر داراب

نشست كتاب خوان

19دی  ساعت 9

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر داراب

نشست انجمن ادبي فروغ جنت شهر

19دی  ساعت 17

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر داراب

قصه گويي + جمع خواني

20دی  ساعت 9

كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر داراب

کلاس آموزش خوشنويسي

20دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ داراب

قصه گویی

15دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ داراب

قصه گویی + شعر خوانی

16دی  ساعت9

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی

روستای فتح المبین شهرستان داراب

جمع خوانی کتاب «استرس» ویژه بزرگسالان

17دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی

روستای فتح المبین شهرستان داراب

قصه گویی و انجام کاردستی برای کودکان

20دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

نشست کتاب خوان مدرسه ای

17دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

نشست انجمن ادبی حافظ به همراه نقد و بررسی و شعرخوانی

18دی  ساعت 18

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

جمع خوانی + قصه گویی + گلستان خوانی

20دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) جهرم

کلاس طراحی و نقاشی

15دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) جهرم

کلاس خوشنویسی

18دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه خفری جهرم

انجمن شعر

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه خفری جهرم

جمع خوانی در مدرسه شهید مدرس

19دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب

روستای علویه کردیان جهرم

قصه گویی + شعر خوانی

 

15دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب

روستای علویه کردیان جهرم

کلاس آموزش نقاشی

 

17دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب

روستای علویه کردیان جهرم

کلاس آموزش روانخوانی

 

18دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب

روستای علویه کردیان جهرم

نشست معرفی کتاب

 

19دي  ساعت 15:30

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب

روستای علویه کردیان جهرم

کلاس آموزش روانخوانی + کلاس آموزش ریاضیات + کلاس آموزش چرتکه

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی شهدای طاحونه

روستای طاحونه جهرم

مسابقه «دقت، سرعت، عمل»

 

15دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهدای طاحونه

روستای طاحونه جهرم

کارگاه ساخت کاردستی

 

16دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهدای طاحونه

روستای طاحونه جهرم

کلاس آموزش نقاشی

 

17دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

قصه گویی

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

گلستان خوانی ویژه زنان خانه دار

19دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست کتاب خوان ویژه زنان خانه دار

19دي  ساعت 9:30

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست معرفی  و جمع خوانی کتاب «پر»

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

شاهنامه خوانی ویژه کودکان

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

کلاس حفظ و تدبر در قرآن کریم

15 و 19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

نشتس معرفی و جمع خوانی کتاب

17دي  ساعت 12

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

روستای جمال‌آباد ارسنجان

قصه خوانی

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

شعر خوانی + کلاس نقاشی + قصه گویی

16دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

حافظ خوانی

17دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

جمع خوانی کتاب «پر»

17دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب

19دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

گلستان خوانی

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی اهل بیت(ع) شهرستان مهر

کلاس آموزش نقاشی به کودکان

15دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی اهل بیت(ع) شهرستان مهر

جلسه مطالعاتی «همنشین گل»

17دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی اهل بیت(ع) شهرستان مهر

کلاس آموزش کاردستی به کودکان

20دي  ساعت 8

کتابخانه عمومی اهل بیت(ع) شهرستان مهر

نشست کتاب خوان مدرسه ای

18دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی شهدای میرملکی

روستای میرملکی بخش وراوی شهرستان مهر

کلاس آموزش کاردستی

16دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهدای میرملکی

روستای میرملکی بخش وراوی شهرستان مهر

قصه گویی برای کودکان

18دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی حضرت زینب(س) شهر اسیر شهرستان مهر

بازدید از مدرسه روستای هرج و معرفی کتابخانه به دانش آموزان

17دي  ساعت 8

کتابخانه عمومی حضرت زینب(س) شهر اسیر شهرستان مهر

نشست کتاب خوان مدرسه ای

18دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی حضرت زینب(س) شهر اسیر شهرستان مهر

برگزاری جشن میلاد حضرت زینب(س) همراه با کلاس نقاشی و کاردستی ویژه کودکان

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شهر خوزی شهرستان مهر

کلاس آموزش کاردستی

19دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شهر خوزی شهرستان مهر

نشست کتاب خوان

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی آيت الله نسابه شهر حاجی آباد زرین دشت

نشست انجمن ادبيِ کتابخانه

20دي  ساعت  19

کتابخانه عمومی عمومي امام حسين(ع)

شهر پیر زرین دشت

جمع خواني در مدرسه راهنمايي شهيد رخ فروز

16دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

کلاس آموزش تفسیر قرآن کریم ویژه نوجوانان

16دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

نشست کتاب خوان مدرسه ای

18دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی آلاله روستای شهر میان شهرستان اقلید

جمع خوانی کتاب «امیر کبیر»

16دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی آلاله روستای شهر میان شهرستان اقلید

نشست معرفی کتاب «پر»

20ديد ساعت 11

کتابخانه عمومی بهارستان دژکرد اقلید

قصه گویی ویژه کودکان

20دي  ساعت10

کتابخانه عمومی بهارستان دژکرد اقلید

کلاس آموزش قرآن کریم

15دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید

قصه گویی برای کودکان

19دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید

کلاس آموزش نقاشی برای کودکان

20دي  ساعت ده

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید

گلستان خوانی

15دي  ساعت 14

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید

جمع خوانی

17دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی فرزانگان سده اقلید

جمع خوانی

18دی  ساعت 15

کتابخانه عمومی فرزانگان سده اقلید

قصه گویی

19دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی فرزانگان سده اقلید

کارگاه نقاشی

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله شیخ محسنی اقلید

قصه گویی از کتاب «جورابی که دنبال پا می گشت»

15دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله شیخ محسنی اقلید

نشست کتاب خوان

19دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله شیخ محسنی اقلید

شاهنامه خوانی + مثنوی خوانی و تفسیر مثنوی

18دی  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر قائمیه شهرستان کازرون

ویژه برنامه «ساعتی با یار مهربان»

18دي  ساعت 8:30

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

نشست قصه گویی، آموزش شعر، معرفی کتاب، نمایش عروسکی و بازیهای گروهی

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

جلسه «تجربیات طلایی»

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

نشست سیر مطالعاتی

17دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه اعضای خردسال

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

نشست انجمن کانون ادبی پریشان

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

کلاس مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان

15 و 17دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

قصه گویی

15 و 17دي  ساعت 8

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

قصه گویی + کارگاه بازی و سرگرمی ویژه اعضای خردسال

17 و 19دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

کلاس آموزش ریاضیات

15 و 16دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه اعضای خردسال

18دي  ساعت 16:30

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

جمع خوانی کتاب «امیر کبیر»

16دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

جلسه هفتگی انجمن ادبی + شعر خوانی

18دی  ساعت 16:30

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

قصه گویی

19دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید آوینی افزر

شهرستان قیروکارزین

کلاس آموزش نقاشی

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید آوینی افزر

شهرستان قیروکارزین

قصه گویی

17دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

نشست کتاب خوان

18دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

تور بازدید مدارس از کتابخانه

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

جمع خوانی

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی دشتک ابرج روستای دشتک مرودشت

قصه گویی

17دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی دشتک ابرج روستای دشتک مرودشت

کلاس آموزش نقاشی

18دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی شهید حسین امیری شهر خانیمن مرودشت

نشست طرح صالحین

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید حسین امیری شهر خانیمن مرودشت

کلاس آموزش قرآن کریم

20دي  ساعت 10:30

کتابخانه عمومی کوشکک شهر رامجرد مرودشت

تور بازديد از كتابخانه

17دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی کوشکک شهر رامجرد مرودشت

اهدای جوایز «طرح تشویق اعضا» در یکی از مدارس سطح شهر

16دي  ساعت 8

کتابخانه عمومی کوه سبز روستای کوه سبز مرودشت

کلاس آموزش ساخت کاردستی

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی کوه سبز روستای کوه سبز مرودشت

قصه گویی

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی گرم آباد روستای رودبال مرودشت

کلاس آموزش قرآن كريم

15 و 18دي  ساعت 14:30

کتابخانه عمومی ولی‌عصر(عج) مرودشت

نشست کتاب خوان

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده محمدآباد مرودشت

قصه گویی

16دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده محمدآباد مرودشت

کلاس آموزش نقاشی و رنگ آمیزی

19دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده محمدآباد مرودشت

کلاس آموزش قرآن كريم ویژه کودکان و نوجوانان

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت

جمع خوانی کتاب «اصول شهروندی»

16دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت

کلاس آموزش قرآن کریم

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی پارسه مرودشت

کلاس آموزش نقاشی و رنگ آمیزی

18دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی پارسه مرودشت

قصه گویی

16دي  ساعت 9

كتابخانه عمومي حضرت علی‌اکبر(ع)

روستای کمالی لامرد

جمع خوانی کتاب «عصر طلایی دایناسورها»

15دي  ساعت10

كتابخانه عمومي حضرت علی‌اکبر(ع)

روستای کمالی لامرد

جمع خوانی کتاب «پر»

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «عصر طلایی دایناسورها»

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

نشست نهج البلاغه خوانی

20دي  ساعت 11

كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع)

روستای شيخ عامر لامرد

قصه گويي براي كودكان

16دي  ساعت 9

كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع)

روستای شيخ عامر لامرد

شعرخواني

18دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی فرهیختگان چاهورز لامرد

نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دبستان روستای دهبان

16دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی سومین شهیدمحراب

روستای پاقلات لامرد

مسابقه رنگ آمیزی ونقاشی

16دي  ساعت 15:30

کتابخانه عمومی سومین شهیدمحراب

روستای پاقلات لامرد

نشست جمع خوانی کتاب «پر»

20دي  ساعت 9:30

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهراهل لامرد

گلستان خوانی

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهراهل لامرد

جمع خوانی و بلندخوانی کتاب «امیرکبیر»

20دي  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهراهل لامرد

قصه

20دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی قائمیه شهر اشکنان لامرد

نشست «قصه های شنیدنی دایی امید»

19دی  ساعت 15:30

کتابخانه عمومی قائمیه شهر اشکنان لامرد

ویپه برنامه «پرواز کتاب» در روستای کشکو

18دی  ساعت 8

کتابخانه عمومی قائمیه شهر اشکنان لامرد

قصه گویی و کتابخوانی در دبستان شهید طاهری

16دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام علی(ع) استهبان

کلاس آموزش نقاشی

20دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام علی(ع) استهبان

کلاس آموزش کاردستی

20دی  ساعت 10

کتابخانه عمومی امام علی(ع) استهبان

کارگاه «مادر و کودک»

20دی  ساعت 11

کتابخانه عمومی امام علی(ع) استهبان

نشست انجمن ادبی همسایه

18دی  ساعت 17

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کلاس آموزش خط تحریری

16 و 18دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

جمع خوانی از کتاب «بچه های کارون»

19دي  ساعت 8

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

اجرای طرح ترویج کتابخوانی در مدرسه رقیه بنت الحسین(ع)

19دي  ساعت 8:30

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کلاس آموزش نقاشی خلاق

20دي  ساعت 8

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی

مسابقه نقاشی با موضوع «من کتاب می خوانم»

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

اجرای طرح ترویج کتابخوانی در مدرسه آیت الله غفاری

16دي  ساعت 11

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

جمع خوانی از کتاب «امیرکبیر»

16دي  ساعت 18

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

نشست کتاب خوانِ کودک

17دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

کلاس آموزش نقاشی خلاق

18دي  ساعت 17

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

ایستگاه خلاقیت

18دي  ساعت 18

کتابخانه عمومی مشکان شهر مشکان نی ریز

ویپه برنامه «عصرانه با کتاب»

15دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی مشکان شهر مشکان نی ریز

قصه خوانی از کتاب «قصه های خواجه نصیر الدین طوسی»

17دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی مشکان شهر مشکان نی ریز

نشست مطالعاتی از کتاب «معجزه گفتگو» ویژه بانوان

19دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی بصیرت بخش آباده طشک نی ریز

تور بازدید از کتابخانه

18دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی بصیرت بخش آباده طشک نی ریز

کلاس آموزش نقاشی خلاق

16دي  ساعت 16

کتابخانه عمومی بصیرت بخش آباده طشک نی ریز

جمع خوانی از کتاب های «شهدای گنام» و  «دانستنی های پزشکی برای همه» ویژه بانوان

20دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی نی ریز

جمع خوانی از کتاب «شب بخیر فرمانده»

16دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

روستای خواجه جمالی نی ریز

قصه خوانی از کتاب «فسقلی ها»

17دي  ساعت 9

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم

15 تا 20دی  ساعت 8

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

نشست نهج البلاغه خوانی

15 تا 20دي  ساعت 9

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس سواد آموزی

15 تا 20دي  ساعت 10

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

کلاس آموزش خط تحریری

16و 18دي  ساعت 10

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

نشست قصه خوانی برای کودکان از کتاب «پرستوی مهربان»

19دي  ساعت 9

کتابخانه عمومی غدیر شهر ششده فسا

تور بازدید مدارس از کتابخانه

15دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی غدیر شهر ششده فسا

قصه گویی در مدرسه استثنایی ستایش

16دی  ساعت 9

کتابخانه عمومی غدیر شهر ششده فسا

تور بازدید مدارس از کتابخانه

17دی  ساعت 8:30

کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) میانشهر فسا

جمع خوانی کتاب «هنری زلزله و ماشین زمان» ویژه نوجوانانِ پسر

18دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی آیت الله بهشتی فسا

کلاس پرورش خلاقیت

15دي  ساعت 15

کتابخانه عمومی آیت الله بهشتی فسا

نشست کتاب خوانِ کودک و نوجوان

20دي  ساعت 10

 

 [PageVisit]