فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

برنامه کتابخانه‌ها در هفته پیش‌رو

برنامه کتابخانه های عمومی فارس در هفته پایانی مردادماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان فارس در هفته چهارم مردادماه 1399، برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


برگزار کننده نام برنامه زمان
اداره کل کتابخانه ها ی عمومی فارس کتابستانه:
قصه گویی
معرفی کتاب
25 مرداد ساعت 21
اداره کل کتابخانه ها ی عمومی فارس کتابستانه:
آموزش های مهارتی
معرفی کتاب
26 مرداد ساعت 21
اداره کل کتابخانه ها ی عمومی فارس کتابستانه:
قصه گویی
معرفی کتاب
27 مرداد ساعت 21
اداره کل کتابخانه ها ی عمومی فارس کتابستانه:
قصه گویی
آموزش های مهارتی
28 مرداد ساعت 21
اداره کل کتابخانه ها ی عمومی فارس کتابستانه:
قصه گویی
معرفی کتاب
29 مرداد ساعت 21