فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

آباده

  
کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش
سال تأسیس: 1343
نشانی: شهرستان آباده، شهر آباده، طالقانی جنوبی، فلکه فاطمیه
شماره تماس: 44335795 _ 071
ساعت فعالیت: 8 تا 18
اینستاگرام: Abadeh_library

 

 

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهرستان آباده، شهر آباده، خیابان بدر
شماره تماس: 44345795 _ 071
ساعت فعالیت: 8 تا 18
اینستاگرام: Moznebabadehi_library

 

 
کتابخانه عمومی پرفسور شهریاری
سال تأسیس: 1389
نشانی: شهرستان آباده، روستای حشمتیه، خیابان امام خمینی(ره)
شماره تماس: 44372363 _ 071
ساعت فعالیت: 13 الی 18
اینستاگرام: porfosorshahriyari.lib

 


کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغادی
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان آباده، شهر صغاد، بلوار امام خمینی،  جنب اداره برق
شماره تماس: 44393141_ 071
ساعت فعالیت: 8 تا 18
اینستاگرام: Soghad.pl

 
 
کتابخانه عمومی یادگاران امام خمینی (ره)
سال تأسیس: 1375
نشانی: شهرستان آباده، شهر بهمن، خیابان شهید بهشتی، جنب مخابرات
شماره تماس: 44383113_ 071
ساعت فعالیت: 8 تا 18
اینستاگرام: yadegaranimamkhoimenilib 
کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی
سال تأسیس: 1389
نشانی: شهرستان آباده، شهر سورمق، خیابان معلم، جنب میدان صاحب الزمان (عج)
شماره تماس: 44374502_ 071
ساعت فعالیت: 8 تا 18
اینستاگرام: surmaqpl 

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) ایزدخواست
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان آباده، شهر ایزدخواست، بلوار پارسیان، جنب درمانگاه شهدا
شماره تماس: 44387490_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا سه شنبه 13الی 18، چهارشنبه وپنج شنبه 7:30تا14
اینستاگرام: Izadkhast.lib


 
کتابخانه عمومی شهدای خسرو شیرین
سال تأسیس: 1380
نشانی: شهرستان آباده، روستای خسروشیرین، خیابان ملاصدرا
شماره تماس: 44380510_ 071
ساعت فعالیت: 8  تا 14کتابخانه عمومی مسجد جامع
سال تأسیس: 1392
نشانی: شهرستان آباده، شهر صغاد، خیابان نبوت، جنب مسجد جامع
شماره تماس: 44395944_ 071
ساعت فعالیت: 13 تا 18
اینستاگرام: ketabkhaneh-omoumi-masjedjame