فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

ارسنجان

 
کتابخانه عمومی
ملامحمدشفیع ارسنجانی

سال تأسیس: 1345
نشانی: ارسنجان، خیابان سعیدیه
شماره تماس: 43522408_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: arsanjanlib
 
 
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی
سال تأسیس: 1392
نشانی: شهرستان ارسنجان، روستای جمال آباد، خیابان ولی عصر
شماره تماس: 43542011_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه ساعت 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:30 تا 14
اینستاگرام: Parvinlib92
 
 
کتابخانه عمومی ابوذر کتکی
سال تأسیس: 1393
نشانی: شهرستان ارسنجان، روستای کتک، خیابان امام خمینی(ره)
شماره تماس: 09302436154
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه ساعت 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:30 تا 14
اینستاگرام: kataklib