فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

اقلید


کتابخانه عمومی
صادق آل محمد(ص)

سال تأسیس: 1354
نشانی: شهرستان اقلید،  خیابان امام خمینی، میدان سلامت، مجتمع فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره تماس: 44523596_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
 

کتابخانه عمومی فرزانگان
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان اقلید، شهر سده، خیابان شهید ثریا
شماره تماس: 44592399_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنج شنبه 7:30تا14
اینستاگرام: lib_frzangan‌_sedeh
 


کتابخانه عمومی
صالحین

سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان اقلید، روستای حسن آباد، روبه روی پمپ بنزین
شماره تماس: 44580145_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: salehin.pl
 


کتابخانه عمومی
آیت الله شیخ محسنی

سال تأسیس: 1377
نشانی: شهر اقلید، خیابان امام خمینی، روبه روی پارک لاله
شماره تماس: 44532434_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Lib2_eghlid
 

 
کتابخانه عمومی بهارستان
سال تأسیس: 1388
نشانی: شهرستان اقلید، شهر دژکرد، محله چرکس، خیابان چهل شهیدان
شماره تماس: 44597173 _ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنج شنبه 7:30تا14
اینستاگرام: libbaharestan.pl
 


کتابخانه عمومی
آلاله

سال تأسیس: 1389
نشانی: شهرستان اقلید، روستای شهرمیان، خیابان امام حسین (ع)
شماره تماس: 44572015 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: ketabkhaneh-alalh
 


کتابخانه عمومی زکریای رازی
سال تأسیس: 1390
نشانی: شهرستان اقلید، روستای بابایی، بعد از دبستان شهید جمشیدیان
شماره تماس: 44585202_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنج شنبه 7:30تا14
اینستاگرام: Public___library
 


کتابخانه عمومی
عرفان

سال تأسیس: 1390
نشانی: شهرستان اقلید، روستای احمدآباد، کوچه لاله 5
شماره تماس: 44584228_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنج شنبه 7:30تا14
اینستاگرام: Ketabkhane.erfan.ahmadabad
 


کتابخانه عمومی
سیار شهید جواد جمالی

سال تأسیس: 1396
شماره تماس: 09178530450
اینستاگرام: ketabkhane-sayyar-eghlid
 

 
کتابخانه عمومی علامه دهخدا
سال تأسیس: 1397
نشانی: شهرستان اقلید، روستای خنجشت، خیابان شهدای گمنام؛ جنب دبیرستان دخترانه عفاف
شماره تماس: 44570322_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنج شنبه 7:30تا14
اینستاگرام: khonjeshtpl