فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

اوز


کتابخانه عمومی
اندیشه

سال تأسیس: 1346
نشانی: شهر اوز، بلوار امام خمینی، خیابان بارور
شماره تماس: 52512262_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Library_andisheh_ewaz
 


کتابخانه عمومی
بانو صفیه خضری

سال تأسیس: 1391
نشانی: شهر اوز، بلوار نبی اکرم،کوچه شش
شماره تماس: 52514121_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Lib_khezri_ewaz
 

 
کتابخانه عمومی کودک و نوجوان ام الخیر
سال تأسیس: 1397
نشانی: شهر اوز، فلکه امام شافعی، جنب دبستان دخترانه بدری
شماره تماس: 52512486_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Library_omolkheir_ewaz
 


کتابخانه عمومی فردوس
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهرستان اوز، دهستان قلات
شماره تماس: 52530452_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: libraryghalat