فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

بختگان


کتابخانه عمومی
بصیرت

سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان بختگان، شهر آباده طشک، خیابان ولی عصر
شماره تماس: 53893005_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Library123456
  کتابخانه عمومی امام خمینی (ره)
سال تأسیس:
1378

نشانی: شهرستان بختگان، روستای خواجه جمالی، جنب مخابرات
شماره تماس: 53897204_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Emam_library