فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

جهرم


کتابخانه عمومی
میرزا نصیرجهرمی

سال تأسیس: 1350
نشانی: شهر جهرم، چهارراه دفاع مقدس، روبه‌روی پارک جهاندیدگان
شماره تماس: 54225712_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: mirzanasirjahromi
 

 

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س)
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهر جهرم، خیابان بین الحرمین، مسجد فاطمه الزهرا
شماره تماس: 54345570_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Fapl_jahrom
 


کتابخانه عمومی امام صادق(ع)
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان جهرم، شهر قطب آباد، خیابان اندیشه، کنار مسجد الغدیر
شماره تماس: 54482601_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: imamsadeghpl
 


کتابخانه عمومی دوزه
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهرستان جهرم، شهر دوزه،کوچه جنب پست بانک
شماره تماس: 54460422_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Shahid.abdollah.rezai
 
 

کتابخانه عمومی شهید عبدالله رضایی
سال تأسیس: 1389
نشانی: شهرستان جهرم، روستای موسویه(دهزیر)، خیابان مسجد صاحب الزمان
شماره تماس: 54480709 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Shahid.abdollah.rezai
 
 
 
کتابخانه عمومی شهدای باباعرب
سال تأسیس: 1375
نشانی: شهرستان جهرم، روستای علویه (باباعرب)
شماره تماس: 54487641 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: shohadaybabaarab_library1375