فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

خرامه


کتابخانه عمومی
محمد رسول الله(ص)

سال تأسیس: 1346
نشانی: شهر خرامه، بلوار ورودی شهر، جنب مرکز سپاه پاسداران
شماره تماس: 32722640_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Kherameh.pl
 
 

کتابخانه عمومی نصرالله ایزدی
سال تأسیس: 1394
نشانی: شهر خرامه، روبرو دانشگاه آزاد، جنب حوزه علمیه امام صادق (ع)
شماره تماس: 32728914_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Kherameh.pl
 
 

کتابخانه عمومی شهدای سلطانشهر
سال تأسیس: 1393
نشانی: شهرستان خرامه، شهر سلطانشهر، خیابان ولیعصر
شماره تماس: 32738101_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Soltakshahr.lib