فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

خفر


کتابخانه عمومی
علی بن موسی الرضا(ع)

سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان خفر، شهر خاوران، خیابانعلامه طباطبایی
شماره تماس: 54513166 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Ktabkhanh_khavaran
 
 
 
کتابخانه عمومی علامه خفری
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهر خفر، باب انار کوی فرهنگیان
شماره تماس: 54503291_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Allam-khafri-library.99
 
 
 
 
کتابخانه عمومی شهدای طاحونه
سال تأسیس: 1389
نشانی: شهرستان خفر، روستای طاحونه، طبقه فوقانی حسینیه
شماره تماس: 54510582 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: ketabkhane_shohada