فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

رستم


کتابخانه عمومی
مصیری

سال تأسیس: 1394
نشانی: شهرستان رستم، شهری مصیری، جاده کمربندی، بلوار گلزار شهدا،کوچه جنب دادگستری شهرستان رستم
شماره تماس: 42644904 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Rostam_library