فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

زرقان


کتابخانه عمومی
شهدای گمنام

سال تأسیس: 1355
نشانی: شهر زرقان، بلوار شهید بخشنده، بوستان آزادگان
شماره تماس: 32622660_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
 
 

کتابخانه عمومی استاد شهریار
سال تأسیس: 1387
نشانی: شهرستان زرقان، محله شهریار، بلوار جهانگیرخان قشقایی، بوستان شقایق
شماره تماس: 32629147_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: shahriar.library
 
 
 

کتابخانه عمومی امام سجاد (ع)
سال تأسیس: 1388
نشانی: شهرستان زرقان، بخش رحمت آباد، روستای مهریان، جنب مسجد مهریان
شماره تماس: 32651303 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
 


کتابخانه عمومی حافظ
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان زرقان، شهر لپویی، خیابان جان نثاران
شماره تماس: 32673595_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
 


کتابخانه عمومی شهدای رحمت آباد
سال تأسیس: 1375
نشانی: شهرستان زرقان، بخش رحمت آباد، خیابان شهید پسندیده، روبروی مخابرات قدیم
شماره تماس: 32652311_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Lib.rahmatabad13962019