فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

زرین‌دشت


کتابخانه عمومی
آیت الله نسابه

سال تأسیس: 1376
نشانی: شهرستان زرین دشت، شهر حاجی آباد، خیابان ولیعصر(عج)، جنب کانون پرورش فکری
شماره تماس: 53720077 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Ketabkhaneh_ayatollah_nassabeh
 
 

کتابخانه عمومی امام حسین (ع)
سال تأسیس: 1384
نشانی: شهرستان زرین دشت، شهرپیر، خیابان مولوی، طبقه دوم مسجد امام رضا(ع)
شماره تماس: 53742065_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: shahre_pir.library
 
 

کتابخانه عمومی خیام
سال تأسیس: 1397
نشانی: شهرستان زرین دشت، شهر دبیران، خیابان هجرت، کوچه شهید فریدونی
شماره تماس: 53753519 _ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Dabiran_library