فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

سرچهان


کتابخانه عمومی
شهید طلایی

سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان سرچهان، شهر کره ای، شهرداری، پلاک11
شماره تماس: 44423454_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Lib-shahid-talai-sarchehan
 
 
کتابخانه عمومی زنده یاد حامد براتی  
سال تأسیس: 1392
نشانی: شهرستان سرچهان، شهر حسامی، خیابان امام خمینی، روبه روی مسجدالمهدی
شماره تماس: 44428773_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Hesamcity.library98