فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

سروستان


کتابخانه عمومی علامه طباطبایی

سال تأسیس: 1347
نشانی: شهر سروستان، خیابان امام خمینی، کتابخانه عمومی علامه طباطبایی
شماره تماس: 37844560_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: sarvestanpl
 
 
 
کتابخانه عمومی شهدای مهارلو
سال تأسیس: 1376
نشانی: شهرستان سروستان، روستای مهارلو، خیابان امام حسن (ع)، جنب دبستان شهید ستار خرم
شماره تماس: 37867493_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
 
 
 
کتابخانه عمومی شهیدان رضایی  
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهرستان سروستان، شهر کوهنجان، خیابان مخابرات
شماره تماس: 37862838_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Library koohanjan