فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

فراشبند


کتابخانه عمومی
فرهیختگان

سال تأسیس: 1374
نشانی: شهر فراشبند، خیابان فرهنگ
شماره تماس: 38752102_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Farhikhteganlib.f
 
 
 
کتابخانه عمومی خلیج فارس
سال تأسیس: 1375
نشانی: شهرستان فراشبند، شهر دهرم، بلوار خلیج فارس
شماره تماس: 38760730_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
اینستاگرام: Khalijfars_library
 
 
 
کتابخانه عمومی نیایش
سال تأسیس: 1389
نشانی: شهرستان فراشبند، شهر نوجین، خیابان شهید مطهری
شماره تماس: 38763076_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
اینستاگرام: Niyayesh.3076
 
 

کتابخانه عمومی حکیم ابوالقاسم فردوسی
سال تأسیس: 1395
نشانی: شهرستان فراشبند، بخش دهرم، دهستان دژگاه،روستای جوهری
شماره تماس: 38765370_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Library.ferdosi