فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

فیروزآباد


کتابخانه عمومی روزبه
سال تأسیس: 1353
نشانی: شهر فیروزآباد، بلوار امام حسین(ع)، کوی قضات
شماره تماس: 38726160_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: ketabkhanehroozbeh
 
 

کتابخانه عمومی سروش
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهر فیروزآباد، خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی، اداره ارشاد سابق
شماره تماس: 38722567_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: sorushlib
 
 
 
کتابخانه عمومی گلستان
سال تأسیس: 1354
نشانی: شهرستان فیروزآباد، شهر میمند، خیابان امام خمینی، سرکوچه مکتب
شماره تماس: 38772427_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: golestanpl
 
 

کتابخانه عمومی شهید جابر قربانی
سال تأسیس: 1393
نشانی: شهرستان فیروزآباد، شهر میمند، میمند علیا، بلوار امام علی(ع)، مهدیه امام حسن مجتبی، طبقه دوم
شماره تماس: 38775383_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Shahidjaberghorbani_library
 
 

کتابخانه عمومی اباعبدالله الحسین (ع)
سال تأسیس: 1395
نشانی: شهرستان فیروزآباد، روستای جایدشت، خیابان شهدای گمنام، کوچه کتاب
شماره تماس: 38743756_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Ktabkhane_jaydasht