فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

مرودشت


کتابخانه عمومی پردیس

سال تأسیس: 1354
نشانی: شهر مرودشت، خیابان 15 خرداد، بوستان انقلاب
شماره تماس: 43222727_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
 کتابخانه عمومی پارسه
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهر مرودشت، خیابان مسجدالرسول، خیابان شاهد
شماره تماس: 43338966_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
 
 


کتابخانه عمومی حاجب مرودشتی
سال تأسیس: 1389
نشانی: شهر مرودشت، خیابان کمربندی، خیابان چمران، روبروی استخر باران، بوستان پردیس
شماره تماس: 43253103_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
 
 


کتابخانه عمومی شهید حسین امیری
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهرستان مرودشت، شهر خانیمن
شماره تماس: 43624634_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه‌شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی دشتک
سال تأسیس: 1389
نشانی: شهرستان مرودشت، روستای دشتک ابرج
شماره تماس: 43624033_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
 
 
 
کتابخانه عمومی شهید حسنعلی امیری
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان مرودشت، روستای کوه سبز، خیابان شهید ایگدر، جنب مدرسه ابتدایی
شماره تماس: 43446089_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه‌شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی کوشکک
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهرستان مرودشت، شهر رامجرد، کوچه شهید باقر امید، جنب سالن ورزشی
شماره تماس: 43452441_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده
سال تأسیس: 1388
نشانی: شهرستان مرودشت، روستای محمدآباد
شماره تماس: 43428438_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه‌شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی سیدان
سال تأسیس: 1376
نشانی: شهرستان مرودشت، شهر سیدان، خیابان امام حسین (ع)، خیابان معلم
شماره تماس: 43472800_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه‌شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 
 

کتابخانه عمومی سیوند
سال تأسیس: 1395
نشانی: شهرستان مرودشت، روستایسیوند، خیابان امام خمینی
شماره تماس: 43476188_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه‌شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی شهید احد اورنگ
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهرستان مرودشت، روستای زنگی آباد خ امام حسین (ع) فرعی معلم
شماره تماس: 43412725_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه‌شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی گرم آباد
سال تأسیس: 1377
نشانی: شهرستان مرودشت، روستای رودبال
شماره تماس: 43392503_ 071
ساعت فعالیت: ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه‌شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی ولیعصر (عج)
سال تأسیس: 1388
نشانی: شهرستان مرودشت، روستای ولی عصر(عج)
شماره تماس: 43422628_ 071
ساعت فعالیت: ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه‌شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14