فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

گراش


کتابخانه عمومی
عظیمی

سال تأسیس: 1347
نشانی: شهر گراش، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی بقعه شیخ عبدالله
شماره تماس: 52442230_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Lib.gerash
 
 
 
کتابخانه عمومی آبشار اندیشه
سال تأسیس: 1390
نشانی: شهر گراش، بلوار رسالت، مجموعه فرهنگی ورزشی آبشار اندیشه، کتابخانه آبشار اندیشه
شماره تماس: 52448979_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: Gerash-lib
 
 

کتابخانه عمومی ابن سینا
سال تأسیس: 1395
نشانی: شهرستان گراش، شهر ارد، محله اسلام آباد، حسینیه ابوالفضل،  جنب دبستان دخترانه سلحشور 
شماره تماس: 52492382_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: Lib.ebnesina