فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

مهر


کتابخانه عمومی
اهل بیت (ع)

سال تأسیس: 1376
نشانی: شهر مهر، خیابان نماز، خیابان ارشاد
شماره تماس: 52824313_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: mohrlibrary
 

 

کتابخانه عمومی غدیر
سال تأسیس: 1376
نشانی: شهرستان مهر، شهر گله دار، خیابان انصار،جنب حوزه علمیه خواهران
شماره تماس: 5285288_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی عمید الدین فالی
سال تأسیس: 1395
نشانی: شهرستان مهر، روستای فال، خیابان بهداشت، کوچه تربیت
شماره تماس: 52857270_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
اینستاگرام: Fal_public_library
 کتابخانه عمومی حضرت زینب (س)
سال تأسیس: 1395
نشانی: شهرستان مهر، شهر اسیر، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شهید سپهری نژاد
شماره تماس: 52873452_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
اینستاگرام: Asirlibrary7
 
 


کتابخانه عمومی شهید راستی
سال تأسیس: 1374
نشانی: شهرستان مهر، شهر وراوی، بلوار شهدا، خیابان ایثار،کتابخانه عمومی
شماره تماس: 52842940_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
 
 


کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع)
سال تأسیس: 1392
نشانی: شهرستان مهر، شهر خوزی، خیابان نصر، کتابخانه عمومی
شماره تماس: 52846202_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
اینستاگرام: Library_khoozi
 کتابخانه عمومی شهدای میرملکی
سال تأسیس: 1392
نشانی: شهرستان مهر، روستای میرملکی روبروی مسجد جامع
شماره تماس: 52842414_ 071
ساعت فعالیت: شنبه تا دوشنبه 13:30 تا 20، سه شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14
اینستاگرام: Shohada.library.mirmalekei