فهرست

فراخوان

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اخبار

نهاد کتابخانه ها

قیروکارزین


کتابخانه عمومی
گنجینه دانش

سال تأسیس: 1353
نشانی: شهرستان قیروکارزین، شهر قیر، میدان امام خمینی، بلوار امام حسین (ع)، جنب اداره پست
شماره تماس: 54522100_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 20
اینستاگرام: ganjinehdaneshlibrary
 
 

کتابخانه عمومی قاموس
سال تأسیس: 1376
نشانی: شهرستان قیروکارزین،شهر کارزین، میدان امام حسین (ع)، بلوار شهرداری
شماره تماس: 54552300_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
 
 
 
کتابخانه عمومی شهید آوینی
سال تأسیس: 1388
نشانی: شهرستان قیروکارزین، شهر افزر، خیابان شهید دستغیب
شماره تماس: 54572744_ 071
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14
اینستاگرام: khtbkhnhmwmyshhydawyny
 
 

کتابخانه عمومی سردار شهید قاسم سلیمانی
سال تأسیس: 1398
نشانی: شهرستان قیروکارزین، شهر مبارک آباد، خیابان امام خمینی، حسینییه صاحب الزمان (ع)
شماره تماس: 09177920283
ساعت فعالیت: 7:30 تا 14